O stanie wojennym i o podziemnej Solidarności tworzonej przez naukowców w Krakowie.


Serdecznie zapraszamy do wysłuchania rozmowy z prof. dr hab. Janem Środoniem, dr. Tadeuszem Syryjczykiem i Zbigniewem Fijakiem, przeprowadzonej przez dr hab. Cecylię Kutę w ramach spotkań panelowych o historii Solidarności organizowanych przez krakowski oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

Prof. dr hab. Jan Środoń to pracownik naukowy a także wieloletni kierownik krakowskiego ośrodka Instytutu Nauk Geologicznych PAN przy ul. Senackiej a w owym czasie także działacz KOR, członek Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" Oddziału PAN w Krakowie, przewodniczący Sekcji Informacji NSZZ "Solidarność PAN w Krakowie. W okresie 1980-1981 prof. Środoń był założycielem i redaktorem naczelnym "Głosu PAN-u" a po 13 grudnia 1981 r. działaczem tajnych struktur "Solidarności".

W materiale wysłuchac można wspomnień i licznych anegdot opowiadanych przez prof. Jana Środonia, związanych m. in. z krakowską placówką ING PAN przy ul. Senackiej 1, gdzie profesor wraz z koleżankami i kolegami współtworzyli jeden z istotnych ośrodków operacyjnych ówczesnego ruchu opozycyjnego przeciw komunizmowi.

Strona IPN z biogramem działalności prof. Jana Srodonia w Solidarności.

"Konspiratorzy z PAN" - Jan Środoń

"Przystanek Historia" - opracowania IPN


Pierwsza strona "Głosu PAN-u" z 3 lutego 1981 r. (Wszystkie wydania dostępne w cyfrowej bibliotece Fundacji Ośrodka KARTA)