Informacja o przyznaniu stypendium Dyrektora ING PAN dla młodych naukowców


Maastrichtian surface temperatures in °C depicted for experiments (a) C-280, (b) C-560, (c) C-840, (d) C-1120, (e) C-1400, and (f) C-1680 w: Niezgodzki, Igor & Knorr, G. & Lohmann, G. & Tyszka, Jarosław & Markwick, P.. (2017). Late Cretaceous climate simulations with different CO2 levels and subarctic gateway configurations: A model - data comparison.. Paleoceanography. 10.1002/2016PA003055.

Z przyjemnością informujemy, że dr Igor Niezgodzki z Ośrodka Badawczego ING PAN w Krakowie został nagrodzony przez Dyrektora Instytutu Nauk Geologicznych PAN rocznym stypendium naukowym dla wybitnego młodego naukowca posiadającego stopień naukowy doktora.

Pan dr Igor Niezgodzki zajmuje się modelowaniem paleoklimatu, w szczególności bada wpływ paleogeografii oraz CO2 na klimat regionów polarnych w świecie cieplarnianym.

Serdecznie gratulujemy.