Umowa o stypendium MEiN dla wybitnych młodych naukowców dla dr Anny Gumsley z ING PAN


Z przyjemnością informujemy o podpisaniu umowy z MEiN obejmującej stypendium dla pani dr Anny Gumsley, zatrudnionej w Ośrodku Badawczym ING PAN w Krakowie. Stypendium Ministra Edukacji i Nauki przyznawane jest dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

To już druga osoba z ING PAN a także z Ośrodka w Krakowie - obok dr. Artura Kuligiewicza - z grona 230. stypendystów i stypendystek MEiN. Co warto zauważyć, w całej grupie nagrodzonych naukowców tylko pięcioro otrzymało stypendia za osiągnięcia w dziedzinie nauk o Ziemi i środowisku.

Pani dr Anna Gumsley otrzymała stypendium MEiN dla wybitnych młodych naukowców dnia 29.06.2023r. jako doktorantka Uniwersytetu Śląskiego, a swoją dalszą drogę naukową kontynuuje w naszym Instytucie.

Serdecznie gratulujemy!

Link do komunikatu MEiN:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ogloszenie-wynikow-postepowania-w-sprawie-przyznania-stypendiow-ministra-edukacji-i-nauki-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-2023-r-edycja-18