Prof. dr hab. Teresa Madeyska członkiem czynnym PAU


Z przyjemnością informujemy, że pani prof. dr hab. Teresa Madeyska - emerytowana profesor w ING PAN i dyrektor Instytutu Nauk Geologicznych PAN w latach 2000-2007, specjalistka geologii czwartorzędu - została wybrana przez Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejetności w Krakowie na członka czynnego PAU.

Dotychczas prof. Teresa Madeyska była członkiem korespondedntem PAU (od 2004 r.), w Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU.

Pani Profesor serdecznie gratulujemy.