Nowi członkowie Polskiej Akademii Nauk z ING PAN


Uprzejmie informujemy, że 5 grudnia 2019 r. Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk, podczas 140. sesji w Warszawie, wybrało nowych członków rzeczywistych oraz korespondentów Akademii. To wyróżnienie przypadło również naukowcom z Instytutu Nauk Geologicznych PAN.

Nowym członkiem korespondentem PAN został p. prof. dr hab. Stanisław Mazur - zastępca dyrektora ING PAN ds. naukowych oraz kierownik Ośrodka Badawczego ING PAN w Krakowie a członkiem rzeczywistym PAN p. prof. dr hab. Andrzej Żelaźniewicz - wieloletni kierownik Ośrodka Badawczego ING PAN we Wrocławiu.

Więcej informacji: