Nagroda IAG Young Scientist Award 2021 dla dr inż. Alicji Wudarskiej


Dr inż. Alicja Wudarska została laureatem konkursu dla młodych naukowców organizowanym corocznie przez International Association of Geoanalysts (http://www.geoanalyst.org/), które przyznało dr Wudarskiej nagrodę IAG Young Scientist Award 2021 za jej dotychczasową pracę na rzecz rozwoju metod badań izotopowych minerałów z grupy apatytu.

Ceremonia wręczenia nagrody odbędzie się w trakcie konferencji Goldschmidt 2021 (Lyon, 4-9 lipca 2021), gdzie dr inż. Wudarska wygłosi referat pt. “Improvements of calibration strategies for SIMS isotope analysis of apatite”. Współautorami abstraktu są prof. Ewa Słaby (ING PAN), dr Michael Wiedenbeck i mgr Frédéric Couffignal (GFZ Potsdam, Niemcy).

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie International Association of Geoanalysts:

http://www.geoanalyst.org/young-scientist-award/

 

 

oraz na stronie konferencji Goldschmidt 2021:

https://2021.goldschmidt.info/goldschmidt/2021/meetingapp.cgi/ModuleMeetingInfo/Awards