ING PAN otrzymał przedłużenie 10. rocznych licencji akademickich na oprogramowanie MOVE firmy Petroleum Experts Ltd.


Informujemy, że firma Petroleum Experts Ltd. przyznała Instytutowi Nauk Geologicznych PAN przedłużenie 10. licencji akademickich na oprogramowanie MOVE v. 2022. 1 w formie darowizny o wartości 1 872 217,38 GBP. Oprogramowanie będzie używane w projektach doktoranckich oraz zadaniach statutowych realizowanych w Instytucie Nauk Geologicznych PAN.

Firma Petex została założona w 1990 r. w Edynburgu (Wielka Brytania) i posiada szerokie doświadczenie w rozwijaniu oprogramowania dedykowanego dla przemysłu naftowego, jak i w dziedzinie inżynierii naftowej. Oprogramowanie MOVE stanowi narzędzie dla integracji i interpretacji danych geologicznych I geofizycznych, konstrukcji przekrojów geologicznych, budowania modeli przestrzennych ośrodka skalnego, restoracji geologicznej, modelowania geomechanicznego, modelowania szczelinowatości, modelowania dynamiki uskoków, analizy naprężeń, i modelowań sedymentologicznych. Więcej informacji o Petex znajduje się na stronie producenta: https://www.petex.com/products/move-suite/