Management

Address: Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk 
                 Institute of Geological Sciences, Polish Academy of Sciences
                 Twarda 51/55, 00-818 Warszawa 
Phone: (48) 22 6978-700, fax: (48) 22 620-62-23 
e-mail:  ingpan@twarda.pan.pl

Director of the Institute 
Ewa Słaby, Professor, phone (48) 22 6978-752

Deputy Director for Research 
Stanisław Mazur, Professor,  phone (48) 12 3705-230

Deputy Director for Management
Arkadiusz Średnicki, MSc., phone (48) 22 6978-750

Head of the Research Centre in Warszawa 
Helena Hercman, Dr. hab.,  phone (48) 22 6978-726

Head of the Research Centre in Kraków 
Stanisław Mazur, Professor,  phone (48) 12 3705-230

Head of the Research Centre in Wrocław 
Mirosław Jastrzębski, Dr. hab.,  phone (48) 71 3376-354

Chief Accountant 
Urszula Kozicka, MSc., phone (48) 22 6978-733