Depositional Systems Research Group (DEPOS)

Coordinator: Professor  Stanisław Mazur 
           Instytut Nauk Geologicznych PAN
           Ośrodek Badawczy w Krakowie  
           ( Institute of Geological Sciences P.A.S., Research Centre in Kraków )
           ul. Senacka 1,   31-002 Kraków
Phone:  (48) 12 3705 200 ; 12 422-89-20 ; Ext.: 230 
             (48) 12 3705 230 

Fax: (48) 12 3705 205 ; 12 422-16-09
e-mail:ndmazur@cyf-kr.edu.pl

 


Team composition:

 1. Aneta Anczkiewicz, PhD, Adjunct
 2. Christopher Barnes, PhD, Adiunkt
 3. Maciej Bojanowski, PhD, DSc, Associate Professor
 4. Michał Bukała, PhD, Adiunkt
 5. Przemysław Gedl, PhD, DSc, Adjunct
 6. Stefano Giunti, MSc., PhD Student
 7. Maciej Jeż, MSc.,Eng., technik
 8. Nadine Kanik, MSc., Assistant
 9. Artur Kędzior, PhD, DSc, Adjunct
 10. Professor Stanisław Mazur, PhD, Dsc, Professor
 11. Mateusz Mikołajczak, PhD, Adjunct
 12. Mariusz Paszkowski, PhD, Research Specialist
 13. Małgorzata Ponikowska, MSc., PhD Student