Depositional Systems Research Group (DEPOS)

Coordinator: Professor  Stanisław Mazur 
           Instytut Nauk Geologicznych PAN
           Ośrodek Badawczy w Krakowie  
           ( Institute of Geological Sciences P.A.S., Research Centre in Kraków )
           ul. Senacka 1,   31-002 Kraków
Phone:  (48) 12 3705 200 ; 12 422-89-20 ; Ext.: 230 
             (48) 12 3705 230 

Fax: (48) 12 3705 205 ; 12 422-16-09
e-mail:ndmazur@cyf-kr.edu.pl

 


Team composition:

  1. Aneta Anczkiewicz, PhD, Adjunct
  2. Christopher Barnes, PhD, Adiunkt
  3. Przemysław Gedl, PhD, DSc, Adjunct
  4. Maciej Jeż, Eng., technik
  5. Nadine Kanik, MSc., Assistant
  6. Artur Kędzior, PhD, DSc, Adjunct
  7. Professor Stanisław Mazur, PhD, Dsc, Professor
  8. Mateusz Mikołajczak, PhD, Adjunct
  9. Mariusz Paszkowski, PhD, Research Specialist
  10. Małgorzata Ponikowska, MSc., PhD Student