Internal research plan for 2023

Lp.

Tytuł

AKRONIM

Koordynator

Wykonawcy

Status (nowe/kontynuacja)

 
 

1

Tempo procesów geologicznych

PACE

dr hab. Robert Anczkiewicz

R. Anczkiewicz (2,4), A. Anczkiewicz (2,4), Maitra (2,4), Porębski (2 m, bez wynagrodzenia), Matyszczak (2,4), Koziarska (2,4 m), Ostendorf (2.4), Boczkowska (2,4), Kożuch (2,4), Kaszuba (2,4), Dądela (2,4)

kontynuacja 5

 

2

Wczesnodiagenetyczna cementacja węglanowa i żelazista

CEMENTY

dr hab. Maciej Bojanowski

Bojanowski (6), Jewuła (6), M. Ciążela (3), J. Ciążela (3), Radzikowska (3), Giunti (3)

nowe

 

3

Petrochronologia i procesy przeobrażeń fosforanów i krzemianów REE w rekonstrukcjach procesów metamorficznych i magmowych

PETROCHRON

dr hab. Bartosz Budzyń

Budzyń (11), Jaranowski (12), Tramm (12)

kontynuacja 3

 

4

Krótkożyciowe izotopy promieniotwórcze i izotopy stabilne jako markery czasu i zmian środowiska

RadioIzo

dr hab. Michał Gąsiorowski

Ciołko (12), Gąsiorowski (12), Hercman (3), Hryciuk (2), Mulczyk (11), Kaucha (12), Radzikowska (8), Sekudewicz (10), Sienkiewicz (12), Stienss (3), Swęd (12)

nowe

 

5

Zastosowanie technik izotopowych do określania pochodzenia wód i związków rozpuszczonych w wodzie w wybranych systemach hydrogeologicznych (powierzchniowych i podziemnych)

HYDRO

dr Beata Gebus-Czupyt

Gebus-Czupyt (6), Porowski (10), Krajcarz (1), Radzikowska (4), Hryciuk (4),
zewnętrzni, bez wynagrodzenia: R. Becker, A. Włoch (z KGHM S.A.); dr hab. St. Chmiel (UMCS)

kontynuacja

 

6

Dojrzałośc palinologicznej materii organicznej paleogenu centralnokarpackiego i jej relacja z pienińskim pasem skałkowym i Karpatami fliszowymi

PALINO

dr hab. Przemysław Gedl

Gedl (12), Kocjan (12), Zagórska (12)

nowe

 

7

Rekonstrukcje przebiegu procesów orogenicznych na przykładzie wybranych obiektów

OROGEN

dr hab. Mirosław Jastrzębski

Jastrzębski (8), Kukuła (12), Łosiak (5), Jaźwa (9)

kontynuacja 4

 

8

Holoceńskie klastyczne osady jaskiniowe – stratygrafia,  różnorodność, paleogeografia oraz korelacje między stanowiskami i międzyregionalne

JASKINIE

dr hab. Maciej T. Krajcarz

Krajcarz (4), Brancaleoni (2), Gebus-Czupyt (1), Hryciuk (1), Radzikowska (1), Deput (2), Lempart-Drozd (1), Bojanowski (1), Mulczyk (1) bez wynagrodzenia: prof. Madeyska (ING PAN, prof. emeritus); C. Berto (WA UW); G. Lengyel (ISEZ PAN); M. Krajcarz (Uniw. W Tybindze); S. Shnayder (Eurasian National Univ, Kazachstan); I. Cabała (WG UW), M. Balcerski (WG UW), M. Frouin (Stony Brook Univ. USA), V. Slon (Tel-Aviv Univ. Izrael)

kontynuacja 4

 

9

Krystalochemia wtórnych siarczanów ze stref pożarowych - wypracowanie techniki badawczej

SULFIRE2

dr hab. Łukasz Kruszewski

Kurszewski (12), Deput (2)

kontynuacja 2

 

10

Przewieszki solne (salt wings) jako indykatory geodynamiki basenów osadowych

SaltWings

dr hab. inż. Piotr Krzywiec

Krzywiec (4), Stachowska (1), Słonka (1)

kontynuacja 2

 

11

Mechanizm redukcji ładunku smektytów

SMEKTYTY

dr Artur Kuligiewicz

Kuligiewicz (12), Derkowski (12), Ziemiański (2), Chryssikos (bw, 12), Siranidi (bw, 12)

nowe

 

12

Mikro- i nanoplastiki w interakcji z wybranymi minerałami

PLASTIKI

dr inż. Małgorzata Lempart-Drozd

Lempart-Drozd (10), Goryl (10), Radmacher (2), Sekudewicz (2)
bez wynagrodzenia: M. Mrokowska (IGF PAN), J. Matusik, Ł. Zych, T. Turlej (AGH), A. Pradel (ETH, Zurich)

nowe

 

13

Mapa krystalicznego podłoża Polski w oparciu o inwersję
pseudograwimetrii

D2B

prof. dr hab. Stanisław Mazur

Mazur (9), Mikołajczak (10), Ponikowska (3), Jeż (2), Bukała (2), Barnes (2)

kontynuacja 2

 

14

Rekonstrukcja interglacjalnych środowisk jeziornych na podstawie wyników badań paleo-biologicznych i geochemicznych

JEZIORA

dr hab. Joanna Mirosław-Grabowska

Mirosław-Grabowska (6), Zawisza (6), Obremska (12), Wojewódka-Przybył (12), Radzikowska (2)

kontynuacja

 

15

Zespoły egzotyków z fliszu karpackiego zapisem paleogeografii obszarów źródłowych w epoce przedalpejskiej

EgzoKarp

dr Mariusz Paszkowski

Gumsley (12), Kędzior (12), Mazur (2), Mikołajczak (2), Paszkowski (12), Szczerba (1), Środoń (12)

kontynuacja 5

 

16

Wykorzystanie wskaźników fizykochemicznych jako źródło danych dla rekonstrukcji ewolucji systemów krasowych

KRAS

dr hab. Jacek Pawlak

Pawlak (3), Błaszczyk (12), Sierpień (12), Hercman (9), Stienss (9), Hryciuk (3)

nowe

 

17

Minerały akcesoryczne, megakryształy i ksenolity z maficznych dajek wielkich prowincji magmowych – ich pochodzenie i procesy transformacji

LIPdike

prof. dr hab. Ewa Słaby

Słaby (10)

kontynuacja (2)

 

18

Struktura wody interkalowanej w wermikulicie

WERMIKULIT

dr hab. Marek Szczerba

Szczerba (11), Ziemiański (10), Kowalik-Hyla (12), Ciesielska (12)

nowe

 

19

Wpływ atlantyckiej cyrkulacji oceanicznej na paleoklimat półkuli północnej

PALEOKLIMAT

dr hab. Jarosław Tyszka

Tyszka (12), Niezgodzki (12), Radmacher (10), Goleń (12), Jarzynka (12)

nowe

 

20

Próba określenia wieku względnego zębów kopalnych metodą fluorową

FLUOR-2

dr inż. Alicja Wudarska

Wudarska (8), Krajcarz (1), Lempart-Drozd (2) Mulczyk (1)
bez wynagrodzenia: M. Manecki (AGH), M. Krajcarz (Uniw. w Tybindze), A. Cruz-Uribe (Uniw. Maine, USA))

kontynuacja (2)

 

21

Badania holoceńskich wód i osadów dennych jezior o zróżnicowanej
trofii

TROFIA

dr hab. Edyta Zawisza

Zawisza (6), Mirosław-Grabowska (6),

kontynuacja (2)