• Application of micropalaeontology in the Cretaceous of Barents Sea

  Eiichi Setoyama (ING PAN OB w Krakowie)
  Late Cretaceous foraminiferal biostratigraphy, palaeobathymetry and palaebiogeography in the southwestern Barents Sea
  Wiesława Król (ING PAN OB w Krakowie)
  Palynological analyses of the Upper Creatceous deposits in the southwestern Barents Sea

  Kraków
  Senacka 1
  12.00

  zobacz więcej

 • Maciej Krajcarz (Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski)

  Środowisko sedymentacji i diageneza plejstoceńskich osadów i szczątków kostnych z jaskini Biśnik

  Warszawa
  Twarda 51/55
  11.00

  zobacz więcej

 • Renata Kierepko (IFJ PAN Kraków)

  UWAGA! PLUTON W POWIETRZU! Ślady testów broni jądrowej, wypalonego paliwa i katastrof jądrowych - w Krakowie. FAKTY I MITY

  Kraków
  Senacka 1
  12.00

  zobacz więcej

 • Spotkanie informacyjne

  Dr Danuta Maria Antosiewicz (Koordynator priorytetu Środowisko, KPK Programów Badawczych UE) 
  Program Pracy w HORIZON 2020 na lata 2014-2015 w priorytecie "Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce"
  Kurs szkoleniowy
  Dr Jolanta Wolska (Ekspert priorytetu Środowisko, KPK Programów Badawczych UE) 
  Participant Portal - narzędzie elektroniczne do składania wniosków w HORIZON 2020

  Warszawa
  Twarda 51/55
  13.00

  zobacz więcej