Referat pracowników Ośrodka Badawczego ING PAN w Krakowie


Uprzejmie zapraszamy na referat w dn. 15.04.2021 r. o godz. 17:00 pt. „Tropami zaginionego lądu Halii: terran złożony i we flisz karpacki obrócony” autorstwa dr. Mariusza Paszkowskiego, dr. hab. Artura Kędziora i dr. Mateusza Mikołajczaka, w ramach posiedzeń naukowych Polskiego Towarzystwa Geologicznego.

 

 

 Ogólnopolskie Posiedzenia Naukowe Polskiego Towarzystwa Geologicznego

 

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Geologicznego serdecznie zaprasza na posiedzenie naukowe,

w ramach którego zostanie wygłoszony referat dr. Mariusza Paszkowskiego, dr. hab. Artura Kędziora oraz dr. Mateusza Mikołajczaka (ING PAN) pt.:

 

„Tropami zaginionego lądu Halii: terran złożony i we flisz karpacki obrócony”

 

 Referat zostanie wygłoszony: 15 kwietnia 2021 r. (czwartek, godz. 17.00)

 

Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 16.45):

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWI4NzJhN2UtZDAyNC00ZTM5LWI3YzktYmQ1YzM3MjlhM2Fh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2258527b0c-887f-46a9-b26e-12a3151ba385%22%2c%22Oid%22%3a%224ba6fa14-2d6a-4713-b282-1096f0352a79%22%7d

 

 

Zarząd Oddziału Krakowskiego

Polskiego Towarzystwa Geologicznego

Komitet Organizacyjny Obchodów 100-lecia

        Polskiego Towarzystwa Geologicznego