Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Kufrasy pt. "Model dewońsko-karbońskiej ewolucji tektonicznej basenu lubelskiego w oparciu o analizę danych sejsmicznych i pól potencjalnych oraz bilansowanie przekrojów geologicznych".


Zapraszamy na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Kufrasy pt. "Model dewońsko-karbońskiej ewolucji tektonicznej basenu lubelskiego w oparciu o analizę danych sejsmicznych i pól potencjalnych oraz bilansowanie przekrojów geologicznych".,  która odbędzie się dn. 16 września 2021 r. o godz. 12:00 w sposób zdalny za pomocą programu ZOOM.


Link do spotkania: https://zoom.us/meeting/register/tJMuf-mupzguGdPoeoJe7eDWNHS1F3SK0Hon