Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Łukasza Słonki pt. „Charakterystyka sejsmiczna górnojurajskich budowli węglanowych w niecce miechowskiej”


Zapraszamy na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. inż. Łukasza Słonki pt. „Charakterystyka sejsmiczna górnojurajskich budowli węglanowych w niecce miechowskiej”, która odbędzie się dn. 11 marca 2021 r. o godz. 10:00 w sposób zdalny za pomocą programu ZOOM.


Link do spotkania: https://149.156.2.140/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVw4MzQyOCR0PzAsMiRrZj8yMzgyMyRxa2VsY3Z3cGc/NGMxMDpnMjI1NTA1MztgYTJnNjczZ2A6YzZjMmdgNGcyNWc7Njo0OiR2PzM0MzExNTE1OjIkc2tmPzMzRDVPejJJMjEzMDIzLzMzRDVPejJPMjEzMDIzJHBhcnY/byxva2ltbmNoYXhjaUJrbGVyY2wsaXBjaW11LHJuJGE/OzckamZuPzI=&url=https%3a%2f%2fzoom.us%2fmeeting%2fregister%2ftJAsc-uvpjwvHd0kxyCxPw0G5hQ7JZUN6iSX