Konferencja Programowa ING PAN


Arkadiusz Derkowski, Jan Środoń - Targeting Shale Gas with Advanced Mineralogy and Geochemistry (SGMG) cele i zadania współpracy z Chevron.
Daniel Mege - Program TEAM FNP: Postępy aresologii.
Helena Hercman - Blaski i cienie zarządzania laboratorium w ING PAN.
Marek Lewandowski - Action towards laboratories enhancement and know-how exchange for advanced research on geosystem (ATLAB, 7PR UE) - doświadczenia pierwszego półrocza.
Piotr Krzywiec, Stanisław Mazur - PolandSPAN: Zintegrowana interpretacja danych geofizycznych i geologicznych dla lepszego zrozumienia wgłębnej budowy geologicznej Polski - cele i zadania współpracy z ION
Wykład zaproszony - Zarządzanie instytutem PAN w kontekście UZP i UFP: opis stanu maksymalnej swobody

Warszawa
Twarda 51/55