Warsztaty "From elements to macroevolution: MODELLING TOOLS AND APPLICATIONS IN BIOGEOSYSTEM"


Warsztaty 
Organizowane w ramach projektu ATLAB
"From elements to macroevolution: MODELLING TOOLS AND APPLICATIONS IN BIOGEOSYSTEM"
April 9 - 11, 2014
Ośrodek Badawczy ING PAN w Krakowie

Program »

Organizatorzy

ATLAB WP5
Komitet organizacyjny:
prof. dr hab. Ewa Słaby
dr hab. Jarosław Tyszka
dr inż. Paweł Topa
dr Marek Szczerba
mgr Aleksandra Mizerska

Linki