Warsztaty "Bio-proxies: integration of isotopic and ecologic approaches"


Warsztaty 
Organizowane w ramach projektu ATLAB
"Bio-proxies: integration of isotopic and ecologic approaches"
6 - 7 maja 2014
Ośrodek Badawczy ING PAN w Krakowie

Program »

Organizatorzy

ATLAB WP5
Komitet organizacyjny:
prof. dr hab. Ewa Słaby
dr hab. Joanna Mirosław-Grabowska, prof. nadzw. PAN
dr hab. Jarosław Tyszka, prof. nadzw. PAN
dr Agnieszka Pisarzowska
dr Agnieszka Ciurej
mgr Aleksandra Mizerska

Linki