Konferencja "Geochronology and Paleoenvironmental Interpretation of Selected Rock Successions in West Antarctica"


Konferencja 
Organizowana w ramach projektu ATLAB
"Geochronology and Paleoenvironmental Interpretation of Selected Rock Successions in West Antarctica"
Warszawa, 28-29.05.2014

Second Circular »

Organizatorzy

ATLAB, FP7
Komitet organizacyjny:
Elżbieta Gogacz ING PAN
Krzysztof P. Krajewski ING PAN
Zoltan Pecskay INR Węgry
Krystyna Szeroczynska ING PAN
Andrzej Tatur Wydział Geologii UW

Linki