Antropocen jako nowa epoka geologiczna - prof. Martin Head


Zapraszamy na dwa wykłady na temat nowo proponowanej epoki geologicznej – antropocenu, które wygłosi Prof. Martin Head z Brock University, wiceprzewodniczący Międzynarodowej Podkomisji Stratygrafii Czwartorzędowej (SQS), członek Międzynarodowej Podkomisji ds. Klasyfikacji Stratygraficznej, członek rady Komisji Stratygrafii i Chronologii INQUA (SACCOM) oraz głosujący członek Grupy Roboczej SQS ds. antropocenu. Terminy, miejsca i tematy wykładów to:

1)     10.10.2022, Wydział Geologii UW, ul. Żwirki i Wigury 93, Warszawa, sala 1012, godzina 12.15

„The Anthropocene – epoch, event, current status”2)     12.10.2022, Kinoteatr Rialto, ul. Św. Jana 24, Katowice, godzina 17.30

“The Anthropocene – Earth System response to human planetary impacts”

PDF

Spotkanie w kinoteatrze będzie również transmitowane online (online transmission from Katowice):

-na facebooku (https://www.facebook.com/events/1256999748433513?ref=newsfeed)

-oraz na kanale YouTube (kanał klubu myśli ekologicznej: https://www.youtube.com/channel/UCzDlbkITa9cQqW9bwRi4iOA