Śp. prof. Marek Cieszkowski


Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o odejściu śp. prof. dr. hab. Marka Cieszkowskiego, profesora zwyczajnego z Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagielońskiego, wychowawcy wielu pokoleń geologów; wieloletniego nauczyciela i współpracownika naukowców z ING PAN.