Odszedł prof. Andrzej Ślączka


Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu pana prof. dr. hab. Andrzeja Ślączki, wybitnego geologa i naukowca a także nauczyciela, współpracownika i kolegi dla wielu naukowców ING PAN.

Rodzinie i Najbliższym składamy nasze kondolencje.

Pracownicy i Dyrekcja Instytutu Nauk Geologicznych PAN

 

Nekrolog UJ: