Nauki o ziemi i układzie słonecznym pod wspólnym szyldem szkoły doktorskiej geoplanet


Ogromny potencjał naukowy, dydaktyczny oraz infrastrukturalny to filary oferty jaką 7 instytutów Polskiej Akademii Nauk przygotowało dla doktorantów, których zainteresowania badawcze koncentrują się na Ziemi i kosmosie.
Szkoła Doktorska GEOPLANET, oficjalnie powołana do życia 23 stycznia 2019r., to interdyscyplinarna inicjatywa dydaktyczna 7 placówek naukowych:

 • Centrum Astronomicznego im. M.Kopernika PAN;
 • Centrum Badań Kosmicznych PAN;
 • Centrum Fizyki Teoretycznej PAN;
 • Instytutu Geofizyki PAN;
 • Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. St. Leszczyckiego PAN;
 • Instytutu Nauk Geologicznych PAN;
 • Instytutu Oceanologii PAN.

Czynnikiem spajającym Szkołę, jest pokrewna, często wspólna dla tworzących Szkołę instytutów metodyka badawcza, wykorzystująca aparat pojęciowy nauk fizycznych i chemicznych, matematyki oraz geologii. Komplementarność reprezentowanych dyscyplin naukowych sprawia, że to unikatowe przedsięwzięcie pokrywać będzie zasadnicze spektrum badań poznawczych Ziemi i innych planet.
Szkoła wykorzystująca wspólne bazy danych i pracująca w interdyscyplinarnych grupach badawczych, stanowić będzie istotne novum zarówno w skali kraju jak i na międzynarodowym rynku edukacyjnym.
Do głównych zadań szkoły należeć będzie kształcenie doktorantów w tematyce m.in.:

 • zmian klimatycznych
 • dynamiki procesów geofizycznych i kosmicznych
 • naturalnych katastrof i zjawisk ekstremalnych na Ziemi, w oceanach i w kosmosie
 • ochrony i eksploatacji zasobów naturalnych (w tym gospodarki wodnej)
 • monitoringu procesów występujących na Ziemi, w oceanach i w Układzie Słonecznym
 • rozwijania nowych metod badawczych i pomiarowych Ziemi i kosmosu.