• Ryszard K. Borówka

  Nowe stanowisko interglacjalnych osadów jeziornych w Gorzowie Wielkopolskim ze szczątkami nosorożca Stephanorhinus kirchbergensis (Jager, 1839)

  Warszawa
  Twarda 51/55
  11.00

  more

 • Eiichi Setoyama (Energy & Geoscience Institute (EGI), University of Utah)

  Re-evaluation of Chronostratigraphy and Petroleum Systems - EGI Oceans Region 2: Central & North Atlantic

  Kraków
  Senacka 1
  13.00

  more

 • Ross Kielman (Department of Geosciences, Swedish Museum of Natural History, Stockholm)

  Investigating the reliability of data from ancient detrital zircon populations using a tonalitic source analogue 
  Abstract 

  more

 • Monika A. Kusiak (Instytut Nauk Geologicznych PAN, Ośrodek Badawczy w Warszawie)

  PPPPP - Perfect Planning Prevents Pathetic Performances

  Warszawa
  Twarda 51/55
  11.00

  more

 • Władysław B. Bętkowski(1), John F. Rakovan(1) i Daniel E. Harlov(2,3)

   (1Miami University, Department of Geology and Environmental Earth Science, Oxford, OH 45056, U.S.A.; 2GeoForschungsZentrum Potsdam, Telegrafenberg, D-14473 Potsdam, Germany; 3Department of Geology, University of Johannesburg, South Africa)

  Niejasna historia okruszcowania złoża Llallagua - Teksturalna, geochemiczna i geochronologiczna analiza akcesorycznych fosforanów porfiru cynowego

  Kraków
  Senacka 1
  12.00

  more