dr Aneta A. Anczkiewicz

Position: Adjunct 

 

Address:
Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk 
(ING PAN)
Institute of Geological Sciences, Polish Academy of Sciences
Ośrodek Badawczy w Krakowie - Research Centre in Kraków
ul. Senacka 1, 31-002 Kraków, Poland

 

e-mail: ndstruzi@cyf-kr.edu.pl

 

phone (+48) 12 3705 260

             (+48) 12 422 19 10  ( switchboard )
      fax (+48) 12 422 16 09

 

ORCID ID: 0000-0002-6683-111X

 

Principal research interests:

Low geothermochronology, fission tracks, diagenesis, pyrite formation

Academic degrees

2000  -  M.Sc. thesis 
Jagiellonian University, Department of Geology, Faculty of Biology and Earth Sciences
"Określenie warunków depozycji i wczesnej diagenezy łupków graptolitowych wieku wenlok-ludlow z wiercenia Wola Obszańska - 10".
Supervisor: dr hab. inż. Z. Sawłowicz

2007  -  Ph.D. thesis
Institute of Geological Sciences P.A.S.
"Weryfikacja metodą trakową maksymalnych paleo-temperatur szacowanych dla Tatr, basenu podhalań-skiego oraz przyległego obszaru Karpat zewnętrznych na podstawie stopnia illityzacji smektytu"
Supervisor: prof. dr hab. J. Środoń

Professional career

2000 - 2007  -  PhD Student 
Institute of Geological Sciences P.A.S.

2007  -  Insitute of Geological Sciences P.A.S.
Assistant

2014  -  Insitute of Geological Sciences P.A.S.
Adjunct

Principal research publications

 • Wolff, R., Hetzel, R., Dunkl, I., Anczkiewicz, A.A., Pomella, H., 2020. Fast cooling of normal-fault footwalls: Rapid fault slip or thermal relaxation? Geology 48(4), 333-337.  DOI: 10.1130/G46940.1
 • M. Gouiza, G. Bertotti, R. Charton, K. Haimoudane, I. Dunkl, A. A. Anczkiewicz,  2019. New Evidence of ‘Anomalous' Vertical Movements along the Hinterland of the Atlantic NW African Margin. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 124, 13,333–13,353. doi: 10.1029/2019JB017914
 • Dariusz Botor, Jan Golonka, Aneta A. Anczkiewicz, István Dunkl, Bartosz Papiernik, Justyna Zając, Piotr Guzy,2019. Burial and thermal history of the Lower Palaeozoic petroleum source rocks at the SW margin of the East European Craton (Poland). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 89, 121 –152. doi:  10.14241/asgp.2019.12
 • Dariusz Botor, Aneta A. Anczkiewicz, Stanisław Mazur & Tomasz Siwecki, 2019. Post-Variscan thermal history of the Intra-Sudetic Basin (Sudetes, Bohemian Massif) based on apatite fission track analysis. International Journal of Earth Sciences  108, 2561–2576. doi: 10.1007/s00531-019-01777-9
 • Reinhard Wolff, Ralf Hetzel, István Dunkl, Qiang Xu, Michael Bröcker, and Aneta A. Anczkiewicz, 2019. High-Angle Normal Faulting at the Tangra Yumco Graben (Southern Tibet) since ~15 Ma. The Journal of Geology 127, 15-36. doi: 10.1086/700406
 • Jan Środoń, Aneta A. Anczkiewicza, István Dunkl, Igor Vlahović, Ivo Velić, Bruno Tomljenović, Tadeusz Kawiak, Michał Banaś, Hilmar von Eynatten, 2018. Thermal history of the central part of the Karst Dinarides, Croatia: Combined application of clay mineralogy and low-T thermochronology. Tectonophysics; 744 , 155-176. doi: 10.1016/j.tecto.2018.06.016
 • Dariusz Botor, Aneta A. Anczkiewicz, Istvan Dunkl, Jan Golonka, Mariusz Paszkowski, Stanisław Mazur, 2018. Tectonothermal history of the Holy Cross Mountains (Poland) in the light of low-temperature thermochronology. Terra Nova; 30: 270-278. doi: 10.1111/ter.12336
 • Dariusz Botor, István Dunkl, Aneta Anczkiewicz, Stanisław Mazur, 2017. Post-Variscan thermal history of the Moravo-Silesian lower Carboniferous Culm Basin (NE Czech Republic - SW Poland). Tectonophysics 712-713, 643-662. doi: 10.1016/j.tecto.2017.06.035
 • Aneta Agnieszka Anczkiewicz, Robert Anczkiewicz 2016. U–Pb zircon geochronology and anomalous Sr–Nd–Hf isotope systematics of late orogenic andesites: Pieniny Klippen Belt, Western Carpathians, South Poland, Chemical geology, 427: 1-16. doi:10.1016/j.chemgeo.2016.02.004
 • Anczkiewicz, A. A., M. Danišík, and J. Środoń, 2015. Multiple low temperature thermochronology constraints on exhumation of the Tatra Mts. - new implication for the complex evolution of the Western Carpathians in the Cenozoic, Tectonics, 34: 2296-2317. doi: 10.1002/2015TC003952
 • Dariusz Botor, Aneta A. Anczkiewicz, 2015. Thermal history of the Sabero Coalfield (Southern Cantabrian Zone, NW Spain) as revealed by apatite fission track analyses from tonstein horizons: implications for timing of coalification. International Journal of Earth Sciences. doi: 10.1007/s00531-015-1169-z
 • Artur Sobczyk, Martin Danišík, Paweł Aleksandrowski, Aneta Anczkiewicz, 2015. Post-Variscan cooling history of the central Western Sudetes (NE Bohemian Massif, Poland) constrained by apatite fission-track and zircon (U-Th)/He thermochronology. Tectonophysics, Volume 649, 9: 47-57. doi:10.1016/j.tecto.2015.02.021
 • J. Środoń, J. Szulc, A. Anczkiewicz, K. Jewuła, M. Banaś and L. Marynowski, 2014. Weathering, sedimentary and diagenetic controls of mineral and geochemical characteristics of the vertebrate-bearing Silesian Keuper. Clay Minerals, 49, 4: 569-594. doi:10.1180/claymin.2014.049.4.07
 • Środoń, J., Paszkowski, M., Drygant, D., Anczkiewicz, A., Banaś, M., 2013. Thermal History of Lower Paleozoic Rocks on the Peri-Tornquist Margin of the East European Craton (Podolia, Ukraine) Inferred from Combined XRD, K-Ar, and AFT Data. Clays and Clay Minerals, 61, 2: 107-132. doi: 10.1346/CCMN.2013.0610209
 • A. A. Anczkiewicz, J. Środoń, M. Zattin, 2013. Thermal history of the Podhale Basin in the internal Western Carpathians from the perspective of apatite fission track analyses. Geologica Carpathica, 64, 2, 141-151. DOI: 10.2478/geoca-2013-0010
 • A. Anczkiewicz, S. Chakraborty, S. Dasgupta, D. K. Mukhopadhyay and R. Anczkiewicz, 2012. Cooling history of the Lesser Himalaya, Sikkim, India. The 13th International Conference on Thermochronology (Guilin, China; 24-28 August, 2012), p-1.
 • Botor, B., Anczkiewicz, A. A., 2010. Zastosowanie metody trakowej i helowej do rekonstrukcji termicznej basenów sedymentacyjnych. Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój, 49: 133-149.
 • Anczkiewicz, A. A., Sawłowicz, Z., Porębska, E. Environment of deposition Silurian shales from Wola Obszańska-10 (Malopolska Massif, Poland). Mineralogical and geochemical study. 6th Annual Conference of SEPM-CES, SEDIMENT 2009. Kraków 24-25.06.2009.
 • Anczkiewicz, A. A., Świerczewska, A., 2008. Thermal history and exhumation of the Polish Western Outer Carpathians: evidence from combined apatite fission track and illite - smectite data. In: Garver, J.I., and Montario, M.J. (eds.), Proceedings from the 11th International Conference on thermochronology, Anchorage Alaska, Sept. 2008: 1-4.  http://www.union.edu/ft2008/Abstract_volume.html
 • Aramowicz, A., Anczkiewicz, A. A., Mazur, S., 2006. "Fission-track analyses of the Góry Sowie Massif, Polish Sudetes, NE Bohemian Massif: implications for post-Variscan denudation and uplift". Neues Jahrbuch für Mineralogie - Abhandlungen, Vol. 182, Number 3: 221-229.
 • Tokarski, A. Świerczewska, W.Zuchiewicz, E. Marton, V. Hurai, A. Anczkiewicz, M. Michalik, W. Szeliga i M. Rauch-Włodarska., 2006. "Conference excursion 1: structural development of the Magura Nappe (Outer Carpathians): from subduction to collapse". Geolines. Paper in Earth Sciences 2006, vol. 20: 145-164.
 • Anczkiewicz, A. A., "Weryfikacja metodą trakową maksymalnych paleotemperatur szacowanych dla Tatr, basenu podhalańskiego oraz przyległego obszaru Karpat zewnętrznych na podstawie stopnia illityzacji smektytu". Rozprawa doktorska, 2005, 123 p. Archiwum ING PAN.
 • A. Anczkiewicz, M. Zattin, J. Środoń., 2005. "Cenozoic uplift of the Tatra and Podhale Basin from the perspective of the Apatite Fission Track Analyses". Polskie Towarzystwo Mineralogiczne. Prace specjalne. Zeszyt 25, 2005: 261-264. Szczawnica Krościenko, 29 wrzesień-2 października 2005.
 • Aramowicz, A., Anczkiewicz, A.A. & Mazur, S., 2004. "Apatite fission-track analysis of the Góry Sowie Massif, Polish Sudetes, NE Bohemian Massif: implications for post - Variscan denudation and uplift. 2nd Swiss Geoscience Meeting, Lausanne, 2004.
 • A. Anczkiewicz, Massimiliano Zattin, Jan Środoń., 2004. "Historia termiczna basenu podhalańskiego w świetle badań metodą trakową". Geologia Tatr. Polska Konferencja Sedymentologiczna. Materiały konferencyjne. Zakopane, 21-24.06. 2004: 81.
 • A. A. Struzik, M. Zattin, R. Anczkiewicz, 2002. Apatite fission track analyses from the Polish Western Carpathians. In: Proceeding of the 7-th meeting of the Czech Tectonic Studies Group, Żelazno. Geolines, 14: 87-89.
 • A. A. Struzik, M. Zattin, R. Anczkiewicz, 2002. Timing of uplift and exhumation of the Polish Western Carpathians. In: International Workshop on "Fission-track Analysis: Theory and Applications", El Puerto de Santa Maria (Cadiz). Geotemas, 4: 151-154.

Participitation in scientific projects

Udziały w projektach badawczych:

 • Dr A. Anczkiewicz - N N307 475038 (2010 - 2011)
  "Wiek intruzji andezytów pienińskich"
 • Prof. dr hab. Marek Lewandowski - N N307 475238 (2010-2013)
  "Paleomagnetyzm i historia termiczna skał permu, triasu i jury rejonu Dynarydów chorwackich, a ewolucja paleogeograficzna i geodynamiczna płyty adriatyckiej"
 • Doc. dr hab. R. Anczkiewicz - N N307 0082137 (2009-2012)
  "Geneza odwróconego metamorfizmu oraz jego związek z głównymi strukturami tektonicznymi centralnych Himalajów: Zachodni Sikkim, Indie"
 • Doc. dr hab. A. Świerczewska (2008- 2011).
  "Historia termiczna polskiego segmentu Karpat zewnętrznych w świetle badań mineralogiczno-geochronologicznych bentonitów"
 • Doc. dr hab. R. Anczkiewicz - 2 P04D 026 30 (2006-2008)
  "Wpływ nierównowagowej redystrybucji pierwiastków w czasie topnienia skorupy kontynentalnej na precyzję i dokładność datowań U-Pb cyrkonów"

Memberships

 • PTG  -   Polish Geological Society