Current research project funded by the National Science Centre (NCN) and the National Centre for Research and Development (NCBR)

 • Prof. Ewa Wiesława Słaby – NCN, realizacja 8.10.2019-7.10.2022
  UMO-2018/31/B/ST10/01060

  System hydrotermalny w późnym archaiku – jego wpływ na skład środowiska abiotycznego
   
 • Dr Jakub Ciążela – NCN, realizacja 27.02.2020-26.02.2023
  UMO-2019/33/B/ST10/03016

  Dyferencjacja siarczków i wzbogacenie w metale w dolnej skorupie oceanicznej i w strefie Moho: odwierty ICDP Oman DP
  - realizacja InterRidge 2019–2020
  Sulfide differentiation and enrichment in metals in the lower oceanic crust: IODP Holes 735B & U1473A, Atlantis Bank, Southwest Indian Ridge
   
 • Dr Artur Kuligiewicz – NCN, realizacja 26.06.2020-25.06.2023
  UMO-2019/35/D/ST10/02814

  Zmienność sygnatury izotopowej glinokrzemianów warstwowych w glebach obszarówo górskich umiarkowanej strefy klimatycznej
   
 • Dr hab. inż. Piotr Krzywiec; prof. dr hab. Stanisław MazurNCBiR, PGNiG (lider: Wydział Geologii UW, konsorcjant ING PAN) 2019-2022
  PO IR.04.01-01-0036/18-00

  projekt INGA UW – Synergia badań biochemicznych, geologicznych i geofizycznych w poszukiwaniu węglowodorów we wgłębnych fałdach Karpat fliszowych                                                                                                                                                                                                                                                            
 • Dr hab. Helena Hercman – NCN, realizacja 20.01.2017-19.09.2020
  UMO-2016/21/B/ST10/01483

  Ewolucja i wiek rzeźby Zachodnich Karpat Wewnętrznych w oparciu o kompleksowe badania jaskiń (morfologii jaskiń, aktywności neotektonicznej i wiek osadów jaskiniowych)
   
 • Dr hab. Robert Anczkiewicz – realizacja 2019-30.09.2023     Lider: Główny Instytut Górnictwa, partner: ING PAN        EPOS – System Obserwacji Płyty Europejskiej EPOS-PL (Oś priorytetowa – IV Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie: 4.2. Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020)