Marek Śliwiński, MSc

Position:  PhD student

Address:
Institute of Geological Sciences
Polish Academy of Sciences
Research Centre in Wrocław
Podwale 75, 50-449 Wrocław, PolandE-mail:  marek.sliwinski@twarda.pan.pl

Phone:  +48 71 337 63 44 (Office)

Mobile: +48 698 175 555
         
 


Research interests:

Metamorphic and igneous petrology; geochronology; isotope geochemistry; geochemistry; geothermobarometry, mineralogy.

 

Professional career

since 05.2019 - Institute of Geological Sciences, Polish Academy of Sciences: PhD student ( 2019-2022 - scholarship recipient in the National Science Center grant no. 2018/29/B/ST10/01120)

2006-2015 - Geological companies - Engineering geology, hydrogeology, environmental testing and environmental inpact reports: geological supervisor, hydrogeologist

 

Education

2005 - M.Sc. degree

Faculty of Geology, Stratigraphic - Exploration Geology, Adam Mickiewicz University, Poznań
M.Sc. thesis: "Typomorfizm cyrkonów z granitów okolic Trzcińsko - Karpniki"  ("Typomorphism of zircons from granites in the Trzcińsko-Karpniki area")
Supervisors: prof. Andrzej Muszyński,  dr hab. Katarzyna Machowiak

Publications

Articles

  • Śliwiński, M., Jastrzębski, M., Sláma, J. (2022) Detrital zircon analysis of metasedimentary rocks of the Staré Město Belt, the Sudetes: implications for the provenance and evolution of the eastern margin of the Saxothuringian terrane, NE Bohemian Massif. Geological Quarterly. Doi: dx.doi.org/10.7306/gq.1653
  • Jastrzębski, M. Żelaźniewcz, A. Sláma J., Machowiak, K., Śliwiński, M., Jaźwa, A, Kocjan I. (2021) Provenance of Precambrian basement of the Brunovistulian Terrane: new data from its Silesian part (Czech Republic, Poland), central Europe, and implications for Gondwana break-up. Precambrian Research, Article 106108. Doi: https://doi.org/10.1016/j.precamres.2021.106108

     

Abstracts

  • Śliwiński, M., Jastrzębski, M., Machowiak, K., Sláma, J., 2022. Age and geotectonic setting of metavolcanic rocks in the eastern Saxothuringian margin: whole rock geochemistry, zircon trace element geochemistry and U-Pb geochronology of the Staré Město Belt (Czech Republic, Poland), EGU General Assembly 2022, Vienna, Austria, 23–27 May 2022, EGU22-8363, doi.org/10.5194/egusphere-egu22-8363, 2022.

  • Jastrzębski, M., Machowiak, K., Śliwiński, M., Sláma, J., 2022. New age constraints for Early Palaeozoic volcanism and sedimentation of the Kaczawa Complex, the Sudetes (SW Poland) , EGU General Assembly 2022, Vienna, Austria, 23–27 May 2022, EGU22-8478, doi.org/10.5194/egusphere-egu22-8478, 2022.
  • Laban, M., Ciążela, J., Marciniak, D., Ciążela, M., Fitt, M., Śliwiński, M.,2022. Potencjał łupków pirytonośnych w rejonie Wieściszowic jako ziemskiego analogu w poszukiwaniu rud metali na Marsie i Księżycu. Conference: XXII Seminarium - Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń, 25-26.

  • Śliwiński, M., Jastrzębski, M., Machowiak, K., Sláma, J., 2021. Whole rock geochemistry and zircon geochronology of meta-volcanic rocks from the Staré Město Belt, the Sudetes, 18th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group, Book of Abstracts. 126.
  • Śliwiński, M., Jastrzębski, M., 2021. Pressure-Temperature evolution of amphibolites in the Staré Město Belt in the Sudetes. Book of Abstracts, 3rd European Mineralogical Conference EMC 2020, 360.