IGS PAS Research Centre in Warsaw

Head:   Edyta Zawisza ,  PhD, DSc.


Address: Instytut Nauk Geologicznych PAN 
                 Ośrodek Badawczy w Warszawie
                 (Institute of Geological Sciences, Research Centre in Warszawa)
                 Twarda 51/55, 00-818 Warszawa, POLAND

Phone: (48) 22 697 88 13

e-mail: ezawisza@twarda.pan.pl