Mariusz Paszkowski (ING PAN Ośrodek Badawczy w Krakowie)


Okruchy Themyscironii czyli Capoeira z Amazonką (w tle)

Kraków
Senacka 1
12.00