Research areas

 • Seismic data interpretation

   

 • Tectonic studies

   

  Zespół SeisSed zajmuje się odtwarzaniem historii deformacji tektonicznych basenów osadowych przy wykorzystaniu techniki bilansowania przekrojów geologicznych. Nasze badania skupiają się na opracowaniu modelu sekwencji deformacji, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii reaktywacji starszych struktur. Do konstrukcji modeli wykorzystujemy dane sejsmiczne, dane otworowe, wyniki analiz danych grawimetryczne i magnetyczne (określenia głębokości zalegania stropu podłoża krystalicznego; korelacja struktur pomiędzy liniami sejsmicznymi) oraz wyniki modelowań subsydencji (oszacowanie miąższości zerodowanych skał).

   

  Oprogramowanie:

   

  Move® (Midland Valley)
   
 • Sedimentary basin modelling