• Jarosław Majka "TORELLIAN TEAM" (Department of Earth Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden)

  New evidence of a late Neoproterozoic orogeny in the southwestern Svalbard Caledonides

  Kraków
  Senacka 1
  12.00

  more

 • Agnieszka Ciurej (WGGiOŚ AGH)

  Sedymentacja i diageneza wapieni tylawskich w Karpatach zewnętrznych

  Kraków
  Senacka 1
  12.00

  more

 • Claudia G. Cetean (ING PAN OB w Krakowie; Natural History Museum, London)

  Late Cretaceous "events" in the Tethys reflected by benthic foraminifera in Romania and Italy

  Kraków
  Senacka 1
  12.00

  more

 • Application of micropalaeontology in the Cretaceous of Barents Sea

  Eiichi Setoyama (ING PAN OB w Krakowie)
  Late Cretaceous foraminiferal biostratigraphy, palaeobathymetry and palaebiogeography in the southwestern Barents Sea
  Wiesława Król (ING PAN OB w Krakowie)
  Palynological analyses of the Upper Creatceous deposits in the southwestern Barents Sea

  Kraków
  Senacka 1
  12.00

  more

 • Maciej Krajcarz (Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski)

  Środowisko sedymentacji i diageneza plejstoceńskich osadów i szczątków kostnych z jaskini Biśnik

  Warszawa
  Twarda 51/55
  11.00

  more