• Michał Banaś (ING PAN, OB w Krakowie)

  Ziemia z nieba, czyli okiem Ikara - kite photography w naukach o Ziemi

  Kraków
  Senacka 1
  12.00

  more

 • Antarktyda Wschodnia - cykl 15-to minutowych referatów

  Andrzej Tatur 
  Obecna współpraca rosyjsko-polska w Antarktyce
  Zinajda Puszina (Rosja)
  Middle-Late Miocen diatom stratigraphy of sediments in the northern part of the Prince Charles Mts
  Andrzej Tatur
  Osady jeziorne górnego pleistocenu i holocenu w oazie Larsemann Hills, E Antarktyda
  Krzysztof Krajewski
  Biogeniczne węglany w Radok Conglomerate (?karbon/perm), Góry Księcia Karola, E Antarktyda
  Marzena Stempień-Sałek
  Palinomorfy z formacji Radok Conglomerate (?karbon/perm), Góry Księcia Karola, E Antarktyda
  Marek Gola
  Charakterystyka molekularna i dojrzałość termiczna materii organicznej w osadach Radok Conglomerate, Góry Księcia Karola, Antarktyda Wschodnia

  Warszawa
  Twarda 51/55
  10.30

  more

 • Piotr Olejniczak (Muzeum Geologiczne ING PAN)

  Mioceńskie frutti di mare, czyli wapienie ostrygowe z obszaru Krakowa

  Kraków
  Senacka 1
  12.00

  more

 • Thorsten Geisler (Institut für Mineralogie Westfälische Wilhelms-Universität Münster)

  Re-equilibration textures in zircon: What are we actually dating?

  Warszawa
  Twarda 51/55
  11.00

  more

 • Tatiana Zaitseva (Institute of Precambrian Geology and Geochronology, Russian Academy of Sciences, Sankt Petersburg)

  Institute of Precambrian Geology and Geochronology, Russian Academy of Sciences: the main tasks and research objects

  Kraków
  Senacka 1
  12.00

  more