• Lecture by professor Christoph Spötl in IGS PAS Research Centre in Krakow

  We kindly invite to attend the lecture on 7.06.2019 1:00 p.m., entitled "Speleothems: Past, present, and a bright future"

  read more

 • Lecture by Professor Maria Triantaphyllou in IGS PAS Kraków Research Centre on 29.05.2019 12:00 p.m.

  We kindly invite to attend the lecture entitled „The Middle Miocene Transition and the warm Pliocene interval in the eastern Mediterranean: evidence in the sedimentary record”

  read more

 • Seminarium fizyki kosmicznej

  Seminaria w Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie w ramach  współpracy Instytutu Nauk Geologicznych PAN z jednostkami tworzącymi Centrum Badań Ziemi i Planet (GEOPLANET).

  S E M I N A R I A w CBK  PAN

  Uprzejmie zapraszamy  na seminarium fizyki kosmicznej w czwartek 16 maja  2019, 
  o godz. 14:00 w sali im. prof. Stefana Piotrowskiego na II p. :

  dr inż. Paweł Zagórski (AGH)

  „Walidacja robotów kosmicznych w warunkach neutralnej pływalności”

  --------------------------------------------------------------------------------
  Program seminarium do końca semestru wiosennego 2019:

  23 maja 2019
  dr Natalia Zalewska, Jan Kotlarz (Instytut Lotnictwa)
  „Symulacje numeryczne procesów kriowulkanicznych   jako narzędzie projektowania kamery wielospektralnej w misji Enceladus Orbiter"

  30 maja 2019
  dr inż. Fatina Liliana Basmadji
  „Stanowisko testowe  w CBK do walidacji algorytmów sterowania robotem kosmicznym”

  6 czerwca 2019
  dr Anna Wawrzaszek
  „Multifraktalna i intermitentna natura turbulencji na podstawie  pomiarów sondy Ulysses”

  13 czerwca 2019
  dr inż. Paweł Lejba
  „Obserwacje laserowe śmieci kosmicznych”

  read more

 • Łukasz Kruszewski (Instytut Nauk Geologicznych PAN)

   

  read more

 • (1)P. Krzywiec, (1)M. Kufrasa, (2)P. Poprawa, (3)P. Pomianowski, (3)M. Łukaszewski, (1)A. Stachowska, (1)S. Mazur, (1)Ł. Słonka

  (1Instytut Nauk Geologicznych PAN; 2Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH; 3Geofizyka Toruń)
  Nowy model ewolucji tektonostratygraficznej Basenu Wewnętrznego (Interior Basin), Gabon oparty o reinterpretację danych sejsmicznych - wnioski co do wczesnych etapów otwierania centralnej części Atlantyku

  Warszawa
  Twarda 51/55
  12.00

  read more