Spotkanie informacyjne


Dr Danuta Maria Antosiewicz (Koordynator priorytetu Środowisko, KPK Programów Badawczych UE) 
Program Pracy w HORIZON 2020 na lata 2014-2015 w priorytecie "Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce"
Kurs szkoleniowy
Dr Jolanta Wolska (Ekspert priorytetu Środowisko, KPK Programów Badawczych UE) 
Participant Portal - narzędzie elektroniczne do składania wniosków w HORIZON 2020

Warszawa
Twarda 51/55
13.00