(1)P. Krzywiec, (1)M. Kufrasa, (2)P. Poprawa, (3)P. Pomianowski, (3)M. Łukaszewski, (1)A. Stachowska, (1)S. Mazur, (1)Ł. Słonka


(1Instytut Nauk Geologicznych PAN; 2Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH; 3Geofizyka Toruń)
Nowy model ewolucji tektonostratygraficznej Basenu Wewnętrznego (Interior Basin), Gabon oparty o reinterpretację danych sejsmicznych - wnioski co do wczesnych etapów otwierania centralnej części Atlantyku

Warszawa
Twarda 51/55
12.00