Małopolska Noc Naukowców 2018


 

Noc Naukowców w ING PAN w Krakowie

Zapraszamy na Małopolską Noc Naukowców - 28 września 2018 r. - 
w Instytucie Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk
w Krakowie przy ul. Senackiej 1 i 3
której tematem przewodnim będzie WĘGIEL

 • Kosmiczne i ziemskie rodzaje węgla
 • Mikroskopowe krystalizacje - niezwykłe przygody zwykłych rzeczy
 • Elektrownie komórkowe w akcji
 • Świat mikroskamieniałości
 • Fascynujące eksperymenty - reakcje egzotermiczne
 • Kuchnia molekularna - lody z ciekłego azotu
 • Ten sam a jednak inny - różne oblicza węgla
 • Zwiedzanie laboratoriów izotopowych

Na te i wiele innych pytań znajdziecie odpowiedź odwiedzając nas w piątkowy wieczór 28 września w godzinach od 17:00 do 22:00.

 


 

Program

Kosmiczne i ziemskie rodzaje węgla

 • W skali makro i mikro, zaprezentowane zostaną różne postacie i stadia przeobrażenia węgla - od drewna po diament oraz liczne, niekiedy pozaziemskie, sposoby występowania tego pierwiastka ("Kosmiczne i ziemskie rodzaje węgla"). Będzie to niezwykła okazja do zobaczenia jednego z najrzadszych meteorytów występujących w przyrodzie - chondrytu węglistego. Taki meteoryt może zawierać aż 4% węgla i do 20% wody w swoim składzie.

Sala: ul. Senacka 3, sala wykładowa - I piętro
Godziny: 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
 

Ten sam a jednak inny - różne oblicza węgla

 • Na tym stanowisku będzie można znaleźć odpowiedź na pytania dlaczego ten sam pierwiastek może występować w przyrodzie w wielu postaciach, jak one wyglądają i dlaczego w jednej z nich nie jest on wart ani złotówki, a w innej miliony. Dowiemy się dlaczego węgiel jest równie ważny jak tlen, czy może przewodzić prąd, co to jest grafen i czy sami możemy zrobić diament? Poznamy szerokie zastosowanie tego niezwykłego pierwiastka, nie omijając jego wartości jubilerskich, energetycznych czy nawet leczniczych. Uczestnicy, w skali makro i mikro, obejrzą różne stadia przeobrażenia węgla (od drewna po diament) oraz liczne, niekiedy zaskakujące, sposoby występowania tego pierwiastka. Każdy ze słuchaczy będzie mógł zabrać ze sobą okaz węgla w postaci skały lub minerału, a może nawet biżuterii.

Sala: ul. Senacka 1, sala wykładowa - I piętro
Godziny: 17.00 - 22.00 
 

Mikroskopowe krystalizacje - niezwykłe przygody zwykłych rzeczy

 • W pokazie zaprezentujemy szybkie (kilkuminutowe) krystalizacje prostych i znanych związków chemicznych (leki, przyprawy), jako analogia do krystalizacji minerałów, którą szacujemy na tysiące czy setki tysięcy lat. Dla porównania zaprezentujemy najbardziej spektakularne minerały pod mikroskopem. Uczestnicy będą mieć możliwość samodzielnej pracy z mikroskopem.

Sala: ul. Senacka 1, sala wykładowa - II piętro
Godziny: 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 

Mikroskopowe krystalizacje »» 
 

Elektrownie komórkowe w akcji

 • Warsztaty, w trakcie których uczestnicy odwiedzą unikatowe mikro-oceanarium, w którym hodowane są tysiące morskich organizmów oraz odbędą wirtualną podróż do fascynującego świata niewidocznych gołym okiem skamieniałości ("Świat mikroskamieniałości"). Widzowie poznają jak wyglądają, czym są i jak funkcjonują mitochondria - miniaturowe "elektrownie" dające energię organizmom żywym, oraz dowiedzą się jak procesy przemiany energii na poziomie komórek wpływają na środowisko w skali globalnej ("Elektrownie komórkowe w akcji!"). W trakcie warsztatów poznają również istotne znaczenie mikroorganizmów dla odtwarzania przeszłości geologicznej.

Sala: ul. Senacka 1, sala 104 - I piętro
Godziny: 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
 

Świat mikroskamieniałości

 • Zaglądamy do fascynującego świata niewidocznych gołym okiem skamieniałości i poznajemy ich wielkie znaczenie dla odtwarzania przeszłości geologicznej. W programie: prezentacja wprowadzająca do tematu połączona z dyskusją z publicznością; oglądanie różnych rodzajów mikroskamieniałości pod mikroskopem i binokularem; wybieranie okazów z piasków mioceńskich pod binokularem; dla porównania oglądanie wybranych makroskamieniałości.

Sala: ul. Senacka 3, sala wykładowa - I piętro
Godziny: 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
 

Fascynujące eksperymenty - reakcje egzotermiczne

 • Tematem pokazów są spektakularne, egzotermiczne reakcje z udziałem węgla:
  Chemicznie wściekły niedźwiedź (utlenianie węgla).
  Silnie egzotermiczna reakcja utleniania substancji z węglem organicznym (miś żelkowy) w stopionym chloranie potasu. 
  Węże faraona: Rosnące węże powstające ze stopionego cukru, i wodorowęglanu sodu, w palącym się etanolu.
  Węgiel z cukru : Synteza węgla z cukru, za pomocą stężonego kwasu siarkowego. 
  Chemiczna lokomotywa.
  Tradycyjne lokomotywy napędzane były spalaniem węgla. To doświadczenie chemiczne, chociaż też egzotermiczne, nie będzie wymagało dostarczania paliw kopalnych. 

Sala: ul. Senacka 3, dziedziniec - parter
Godziny: 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
 

Kuchnia molekularna - lody z ciekłego azotu

 • Zostaną przygotowane do degustacji lody (w różnych smakach) z ciekłego azotu. Uczestnicy będą mogli naocznie doświadczyć nieszablonowego eksperymentu, ukazującego zjawisko chłodzenia i mrożenia za pomocą ciekłego azotu. Dodatkowo uczestnicy będą mogli obejrzeć azot w formie ciekłej, czyli w temperaturze blisko -200 ºC, a także jego wrzenie w warunkach normalnych (podczas dodawania i mieszania z pozostałymi składnikami lodów). Wykonane lody zostaną skonsumowane przez uczestników pokazów.

Sala: ul. Senacka 3, sala wykładowa - I piętro
Godziny: 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
 

"Noblesse Oblige" - zwiedzanie Laboratorium Gazów Szlachetnych

 • Pokaz działania laboratorium spektrometrii mas gazów szlachetnych. Dzięki temu laboratorium Polska stała się jedynym krajem dawnego bloku wschodniego, w którym prowadzone są najtrudniejsze, z punktu technicznego pomiary - izotopów gazów szlachetnych. W instalacji, którą będą mogli zobaczyć zwiedzający panuje ekstremalnie wysoka próżnia, milion razy wyższa od panującej w przestrzeni kosmicznej. Tu między innymi oznacza się wiek bezwzględny skał. Można się też zapoznać z niewielką kolekcją skał liczących od 4 do 4 miliardów lat.

Sala: ul. Senacka 1, sala 204 - II piętro, Laboratorium Gazów Szlachetnych
Godziny: 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 


 

Laboratorium Geochronologii i Geochemii Izotopów

 • Zwiedzający zobaczą jak wygląda najczystsze laboratorium geochemiczne w Polsce zaprojektowane w unikalnej technologii eliminującej wszelkie części metalowe od przestrzeni roboczej, jak również prezentację ablacji laserowej przy użyciu lasera ekscymerowego 193 nm (ArF) firmy Resonetics podłączonego do kwadrupolowego spektrometru masowego ICPMS XSeries II oraz spektrometru mas z indukcyjnie wzbudzoną plazmą MC ICPMS Neptune.

Sala: ul. Senacka 1, sala: 105-106 - I piętro, Laboratorium Geochronologii i Geochemii Izotopów
Godziny: 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 

 


 

ORGANIZATORZY MNN 2018

Koordynatorem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 
- Departament Rozwoju Gospodarczego 
Projekt "Małopolska Noc Naukowców 2018" w ING PAN jest finansowany przez Polską Akademię Nauk w ramach działalności upowszechniającej naukę (DUN)
oraz Instytut Nauk Geologicznych PAN

 

ORGANIZATORZY MNN 2018 
w Instytucie Nauk Geologicznych PAN w Ośrodku Badawczym w Krakowie

Koordynator projektu MNN 2018 w ING PAN

Artur Kędzior

Informacji udziela:
Alicja Borowiec
ndborowi@cyf-kr.edu.pl
tel. 12 3705-233

Organizatorzy

 • Robert Anczkiewicz
 • Michał Banaś
 • Karolina Brodzińska-Górka
 • Przemysław Gedl
 • Jan Goleń
 • Adam Jaracz
 • Izabela Kocjan
 • Nina Kowalik
 • Justyna Kowal-Kasprzyk
 • Tomasz Kruszec
 • Artur Kuligiewicz
 • Małgorzata Lempart
 • Katarzyna Luberda-Durnaś
 • Milena Matyszczak
 • Janina Morawska
 • Paweł Motak
 • Igor Niezgodzki
 • Piotr Olejniczak
 • Mariusz Paszkowski
 • Zofia Pazdur
 • Agnieszka Pisarzowska
 • Monika Plech
 • Martyna Rogozik
 • Dariusz Sala
 • Tomasz Siwecki
 • Aleksander Skała
 • Marek Szczerba
 • Jarosław Tyszka
 • Anna Zagórska
 • Paweł Ziemiański

Wolontariusze

 • Wojciech Płonka
 • Anna Spadło
 • Anna Wójtowicz

 


 

Linki

http://www.nocnaukowcow.malopolska.pl/

http://www.malopolskie.pl/

 

 


 

Gallery