• ING PAN otrzymał 10 rocznych licencji akademickich na oprogramowanie MOVE firmy Petroleum Experts Ltd.

  Informujemy, że firma Petroleum Experts Ltd. dostarczyła Instytutowi Nauk Geologicznych PAN 10 licencji akademickich na oprogramowanie MOVE w formie darowizny o wartości 1 525 561,89 GBP. Oprogramowanie będzie używane w projektach doktoranckich oraz zadaniach statutowych realizowanych w Instytucie Nauk Geologicznych PAN.

  Firma Petex została założona w 1990 r. w Edynburgu (Wielka Brytania) i posiada szerokie doświadczenie w rozwijaniu oprogramowania dedykowanego dla przemysłu naftowego, jak i w dziedzinie inżynierii naftowej. Oprogramowanie MOVE stanowi narzędzie dla integracji i interpretacji danych geologicznych I geofizycznych, konstrukcji przekrojów geologicznych, budowania modeli przestrzennych ośrodka skalnego, restoracji geologicznej, modelowania geomechanicznego, modelowania szczelinowatości, modelowania dynamiki uskoków, analizy naprężeń, i modelowań sedymentologicznych. Więcej informacji o Petex znajduje się na stronie producenta: https://www.petex.com/products/move-suite/

  zobacz więcej

 • Nowi członkowie Polskiej Akademii Nauk z ING PAN

  Uprzejmie informujemy, że 5 grudnia 2019 r. Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk, podczas 140. sesji w Warszawie, wybrało nowych członków rzeczywistych oraz korespondentów Akademii. To wyróżnienie przypadło również naukowcom z Instytutu Nauk Geologicznych PAN.

  Nowym członkiem korespondentem PAN został p. prof. dr hab. Stanisław Mazur - zastępca dyrektora ING PAN ds. naukowych oraz kierownik Ośrodka Badawczego ING PAN w Krakowie a członkiem rzeczywistym PAN p. prof. dr hab. Andrzej Żelaźniewicz - wieloletni kierownik Ośrodka Badawczego ING PAN we Wrocławiu.

  Więcej informacji:

  zobacz więcej

 • Nowy spektrometr LA ICP-MS w ośrodku w Warszawie

  W piątek w dniu 13.12.2019 w Instytucie Nauk Geologicznych PAN w Ośrodku w Warszawie stanął nowy spektrometr LA ICP-MS. Spektrometr Attom ES jest szczególnie odpowiedni do precyzyjnej analizy stosunku izotopowego i pierwiastków śladowych (ppb) w materiałach stałych i płynnych. W tym momencie trwają prace instalacyjne.

  Więcej informacji wkrótce!

  zobacz więcej

 • Rozstrzygnięcie konkursu na dyrektora ING PAN

  W dniu 11 grudnia 2019 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko dyrektora Instytutu Nauk Geologicznych PAN. Następną czteroletnią kadencję, rozpoczynająca się 1.01.2020 r. obejmie dotychczasowy dyrektor prof. dr hab. Ewa Słaby.

  zobacz więcej

 • Nauki o ziemi i układzie słonecznym pod wspólnym szyldem szkoły doktorskiej geoplanet

  Ogromny potencjał naukowy, dydaktyczny oraz infrastrukturalny to filary oferty jaką 7 instytutów Polskiej Akademii Nauk przygotowało dla doktorantów, których zainteresowania badawcze koncentrują się na Ziemi i kosmosie.
  Szkoła Doktorska GEOPLANET, oficjalnie powołana do życia 23 stycznia 2019r., to interdyscyplinarna inicjatywa dydaktyczna 7 placówek naukowych:

  • Centrum Astronomicznego im. M.Kopernika PAN;
  • Centrum Badań Kosmicznych PAN;
  • Centrum Fizyki Teoretycznej PAN;
  • Instytutu Geofizyki PAN;
  • Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. St. Leszczyckiego PAN;
  • Instytutu Nauk Geologicznych PAN;
  • Instytutu Oceanologii PAN.

  Czynnikiem spajającym Szkołę, jest pokrewna, często wspólna dla tworzących Szkołę instytutów metodyka badawcza, wykorzystująca aparat pojęciowy nauk fizycznych i chemicznych, matematyki oraz geologii. Komplementarność reprezentowanych dyscyplin naukowych sprawia, że to unikatowe przedsięwzięcie pokrywać będzie zasadnicze spektrum badań poznawczych Ziemi i innych planet.
  Szkoła wykorzystująca wspólne bazy danych i pracująca w interdyscyplinarnych grupach badawczych, stanowić będzie istotne novum zarówno w skali kraju jak i na międzynarodowym rynku edukacyjnym.
  Do głównych zadań szkoły należeć będzie kształcenie doktorantów w tematyce m.in.:

  • zmian klimatycznych
  • dynamiki procesów geofizycznych i kosmicznych
  • naturalnych katastrof i zjawisk ekstremalnych na Ziemi, w oceanach i w kosmosie
  • ochrony i eksploatacji zasobów naturalnych (w tym gospodarki wodnej)
  • monitoringu procesów występujących na Ziemi, w oceanach i w Układzie Słonecznym
  • rozwijania nowych metod badawczych i pomiarowych Ziemi i kosmosu.

   

  zobacz więcej