Kierownictwo

Adres: Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk 
           ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa 
tel. (48) 22 6978-700fax (48) 22 620-62-23 
e-mail:  ingpan@twarda.pan.pl

Dyrektor 
prof. dr hab. Ewa Słaby,  tel. (48) 22 6978-752

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych 
dr hab. Arkadiusz Derkowski,  tel. (48) 12 3705-226

Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania 
mgr inż. Arkadiusz Średnicki,  tel. (48) 22 6978-750

Kierownik Ośrodka Badawczego w Warszawie 
dr hab. Helena Hercman,  tel. (48) 22 6978-726

Kierownik Ośrodka Badawczego w Krakowie 
prof. dr hab. Stanisław Mazur,  tel. (48) 12 3705-230

Kierownik Ośrodka Badawczego we Wrocławiu 
dr hab. Mirosław Jastrzębski,  tel. (48) 71 3376-354

Główny Księgowy  
mgr Urszula Kozicka,  tel. (48) 22 6978-733


Kolegium Dyrekcyjne

Prof. dr hab. Ewa Słaby, Dr hab. Arkadiusz Derkowski, Mgr inż. Arkadiusz Średnicki, Dr hab. Helena Hercman, Prof. dr hab. Stanisław Mazur, Dr hab. Mirosław Jastrzębski, Mgr Urszula Kozicka