• Petroleum Experts Ltd. has kindly donated 10 1-year licenses of the MOVE software to Institute of Geological Sciences, Polish Academy of Sciences.

  We are pleased to announce that Petroleum Experts Ltd has donated 10 academic licenses of the MOVE software. The donation equivalent is 1,525,561.89 GBP.
  The software will be used in PhD research projects and statutory tasks at the Institute of Geological Sciences, Polish Academy of Sciences.

  Petroleum Experts (Petex) was based in 1990 in Edinburgh (UK). The company possesses broad expertise  in engineering software development, as well as in the field of petroleum engineering. The MOVE suite provides a platform for integrating and interpreting data, cross-section construction, 3D model building, kinematic restoration and validation, geomechanical modelling, fracture modelling, fault response modelling, fault and stress analysis, and sediment modelling. For more information see Petex website: https://www.petex.com/products/move-suite/

   

  more

 • New members of the Polish Academy of Sciences from IGS PAS

  We are proud to inform that on 5th of December 2019 the Polish Academy of Science General Assembly on Its 140th session chose new full and associate members of the Academy. Scientists from the Institute of the Geological Sciences, PAS have been awarded with this honour.

  Prof. Stanisław Mazur - IGS PAS Deputy Director for Research and Head of the IGS PAS Cracow Research Centre - has become an associate member of the Academy. Prof. Andrzej Żelaźniewicz - head of the IGS PAS Wroclaw Research Centre for many years - has become a full member of the Academy.

   

  More information:

  more

 • [Translate to english:]

  The new LA ICP-MS spectrometer at the Institute of Geological Sciences of the Polish Academy of Sciences in Warsaw

  The new LA ICP-MS spectrometer was installed at the Institute of Geological Sciences of the Polish Academy of Sciences in Warsaw on 13th December 2019. The Attom ES spectrometer is particularly suitable for precise analysis of the isotope ratio and trace elements (ppb) in solid and liquid materials. Installation works are underway.

  More information soon!

  more

 • [Translate to english:]

  The selection process for the post of IGS PAS director was concluded

  On 11th of December 2019 the results of a competitive selection process for the post of IGS PAS director in the upcoming four years were presented. Professor Ewa Słaby - the current director of the Institute of Geological Sciences, Polish Academy of Sciences - was appointed for the next 4-years term of office, beginning 1st of January 2020.

   

  more

 • Nauki o ziemi i układzie słonecznym pod wspólnym szyldem szkoły doktorskiej geoplanet

  Ogromny potencjał naukowy, dydaktyczny oraz infrastrukturalny to filary oferty jaką 7 instytutów Polskiej Akademii Nauk przygotowało dla doktorantów, których zainteresowania badawcze koncentrują się na Ziemi i kosmosie.
  Szkoła Doktorska GEOPLANET, oficjalnie powołana do życia 23 stycznia 2019r., to interdyscyplinarna inicjatywa dydaktyczna 7 placówek naukowych:

  • Centrum Astronomicznego im. M.Kopernika PAN;
  • Centrum Badań Kosmicznych PAN;
  • Centrum Fizyki Teoretycznej PAN;
  • Instytutu Geofizyki PAN;
  • Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. St. Leszczyckiego PAN;
  • Instytutu Nauk Geologicznych PAN;
  • Instytutu Oceanologii PAN.

  Czynnikiem spajającym Szkołę, jest pokrewna, często wspólna dla tworzących Szkołę instytutów metodyka badawcza, wykorzystująca aparat pojęciowy nauk fizycznych i chemicznych, matematyki oraz geologii. Komplementarność reprezentowanych dyscyplin naukowych sprawia, że to unikatowe przedsięwzięcie pokrywać będzie zasadnicze spektrum badań poznawczych Ziemi i innych planet.
  Szkoła wykorzystująca wspólne bazy danych i pracująca w interdyscyplinarnych grupach badawczych, stanowić będzie istotne novum zarówno w skali kraju jak i na międzynarodowym rynku edukacyjnym.
  Do głównych zadań szkoły należeć będzie kształcenie doktorantów w tematyce m.in.:

  • zmian klimatycznych
  • dynamiki procesów geofizycznych i kosmicznych
  • naturalnych katastrof i zjawisk ekstremalnych na Ziemi, w oceanach i w kosmosie
  • ochrony i eksploatacji zasobów naturalnych (w tym gospodarki wodnej)
  • monitoringu procesów występujących na Ziemi, w oceanach i w Układzie Słonecznym
  • rozwijania nowych metod badawczych i pomiarowych Ziemi i kosmosu.

   

  more