Plan zadaniowy w 2019 roku:

KOORDYNATORAKRONIMTYTUŁWYKONAWCY
Anczkiewicz R.PACETempo procesów geologicznych - cz.3R. Anczkiewicz, A. Anczkiewicz , Akeek Maitra , N. Kowalik , S. Porębski, D. Sala, M. Matyszczak, M. Rogozik
Arabas A. SAPROPELGeochemia holoceńskich osadów sapropelowych z Morza Egejskiego (nowe)A. Arabas, M. Matyszczak, D. Sala,  R. Anczkiewicz
Bojanowski M. KONKRECJEGeneza konkrecji węglanowych cz.2M. Bojanowski, E. Jaroszewicz, M. Radzikowska, A. Trojan, D. Kusy
Derkowski A.KRZEMIANYDyfuzja argonu w strukturach krzemianów warstwowych (cz. 2)Arkadiusz Derkowski; Marek Szczerba; Artur Kuligiewicz; Paweł Ziemiański, Małgorzata Lempart; Katarzyna Luberda-Durnaś; Dorota Bakowska; Mariola Kowalik, Zuzanna Ciesielska.
Gedl P. DINOFLAGELLATABiostratygrafia i paleogeografia eocenu i oligocenu SE Polski i NW Ukrainy w oparciu o cysty dinoflagellata, cz. 4Gedl P. 
Gąsiorowski M.OBTKoncentracja trytu w wodach, osadach i glebach okolic elektrowni jądrowej w Dukovanach (Morawy, Republika Czeska) noweM. Gąsiorowski, I. Sekudewicz, A. Mulczyk, J. Stienss, Sarka Matouskova (wsp. bez wynagr.)
Hercman H.URANPrzestrzenne i czasowe zróżnicowanie koncentracji i początkowego składu izotopowego uranu w skałach węglanowych doliny Demianowskiej (Słowacja) oraz w naciekach Demianowskiego Systemu Jaskiniowego; noweH. Hercman, M. Błaszczyk,
Jastrzębski M.OROGENRekonstrukcja przebiegu procesów orogenicznych na przykładzie wybranych obiektów; noweM. Jastrzębski 7m, B. Budzyń 7m, A. Jaźwa 10m, Anna Kukuła 12 m
Kędzior A.DEMISSPrefliszowe silikoklastyczne i wulkanogeniczne utwory górnego dewonu i mississipu południowej Polski; architektura facjalna i historia termiczna, proweniencja, tektoniczne uwarunkowania depocentrów (kontynuacja)A. Kędzior, M. Mikołajczak, S. Mazur, M. Paszkowski, A. Pisarzowska, J. Środoń,
Krajcarz M.T.AZJARekonstrukcja paleośrodowiska wybranych obszarów Azji Środkowej w oparciu o wskaźniki izotopowe (δ18O,δ13C, δ15 N) w szczątkach zwierzęcych z osadów jaskiniowych; noweM.T. Krajcarz, E. Deput, 
Kruszewski Ł.MIKRONANO Mikrogeochemia pierwiastków śladowych w minerałach skał magmowych i pirometamorficznych z naciskiem na grupę apatytu i tytanitu; noweŁ. Kruszewski, K. Gros 
Krzywiec P.NIDAInwersja niecki nidziańskiej, cz. 3P. Krzywiec, S. Mazur, A. Stachowska, Ł. Słonka, M. Kufrasa, A. Stypa,
Kusiak M.A.MICROnowe???M.A. Kusiak
Mazur S.CIAŁOGeneza ciał wysokogęstościowych w strefie Teisseyre’a-Tornquista na obszarze Lubelszczyzny (nowe)Mazur S. , M. Mikołajczak
Mirosław- Grabowska J.JEZIORARekonstrukcja interglacjalnych środowisk jeziornych na podstawie wyników badań paleo-biologicznych i geochemicznych; nowe cz. 1J. Mirosław-Grabowska E. Zawisza, K. Szeroczyńska, J. Stańczak, O. Augustyniuk, M. Wojewódka,
Obremska M.GORODIECPaleoekologiczna rekonstrukcja oddziaływania antropopresji od wieków średnich do współczesności na ekosystem torfowiska wysokiego Gorodiec (Rosja Zachodnia)M. Obremska 
Pawlak J.HIATUSY Jak datować to czego nie ma - określanie czasu trwania przerw w depozycji nacieków jaskiniowych; noweJ. Pawlak, P. Sierpień, H. Hercman, Wach B.
Sienkiewicz E.BAZA-TATRYUtworzenie baz danych dla okrzemek, wioślarek i larw ochotkowatych z osadów polskich i słowackich jezior tatrzańskich, cz. 2M. Gąsiorowski, J. Stańczak, J. Stienss, L. Hamerlik (wsp. bez wynag.), P. Bitusik (wsp. bez wynag.)
Słaby E. LAO-CAISkład, cechy teksturalne pierwotne i wtórne apatytu ze zmetamorfizowanej serii Coc-xan (LaoCai, Wietnam); noweE. Słaby , I. Moszumańska, Ł. Birski, K. Liszewska
Tyszka J.PALEOKLIMATWpływ atlantyckiej cyrkulacji oceanicznej na paleoklimat półkuli północnejJ. Tyszka, W. Radmacher, I. Niezgodzki, J. Goleń, K. Kobos, A. Jarzynka
Zawisza E.MIOCENMioceńskie szczątki roślin i zwierząt w świetle badań paleolimnologicznych; nowe cz.1E. Zawisza, J.Mirosław - Grabowska, K.Szeroczyńska