Laboratorium Izotopów Stabilnych (ISOLAB)

Koordynator naukowy laboratorium:  dr hab.  Maciej Krajcarz

Instytut Nauk Geologicznych PAN

Ośrodek Badawczy w Warszawie

ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa

tel. (48) 22 6978-989

e-mail:mkrajcarz@twarda.pan.pl

Menadżer laboratorium:  dr  Beata Gebus‑Czupyt

Instytut Nauk Geologicznych PAN

Ośrodek Badawczy w Warszawie

ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa

tel. (48) 22 6978-714

e-mail: b.gebus@twarda.pan.pl

Szczegóły » »


Laboratorium

Badania

  1. Metody analiz
  2. Dla klientów

Personel

  1. dr hab. Maciej T. Krajcarz, profesor Instytutu - koordynator naukowy laboratorium
  2. dr Beata Gebus-Czupyt, asystent - menadżer laboratorium
  3. dr Adam Porowski, specjalista ds. badawczo-technicznych
  4. dr Paweł Zawidzki, główny specjalista
  5. mgr Magdalena Radzikowska, ekspert ds. geochemii izotopów
  6. mgr Anastasia Romanova, laborant
  7. mgr inż. Bartosz Wach, technik

 

Publikacje

Kontakt

Laboratorium Izotopów Stabilnych, Instytut Nauk Geologicznych PAN

ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa

tel. (48) 22 6978-989, (48) 22 6978-714

e-mail:mkrajcarz@twarda.pan.pl , b.gebus@twarda.pan.pl