Zespół Modelowania Biogeosystemu (BIOGEO)

Koordynator: dr hab.  Jarosław Tyszka 

Instytut Nauk Geologicznych PAN

Ośrodek Badawczy w Krakowie

ul. Senacka 1, 31-002 Kraków

tel.  (48) 12 3705 200 ; 12 422-89-20 ; wew.: 216

(48) 12 3705 216

fax (48) 12 3705 205 ; 12 422-16-09

e-mail:  JarosławTyszka


       Interdyscyplinarny zespół badawczy BIOGEO zajmuje się procesami przyrodniczymi rozgrywającymi się na styku biosfery
i geosfery. Szczególną uwagę zespół poświęca kopalnym i współczesnym środowiskom morskim mającym charakter wieloskalowy. Procesy te analizowane są w różnych skalach czasowo-przestrzennych i uwzględniają szeroki zakres zjawisk obejmujący te zachodzące w skali milisekund do skali dziesiątek, a nawet setek milionów lat oraz zjawiska obserwowane
w przestrzeni od skali molekularnej do skali globalnej. To wieloskalowe podejście do przedmiotu badań jest dla zespołu kluczem do rekonstrukcji przeszłości i przewidywania przyszłych zmian w ekosystemach ziemskich. Badania oparte są na nowych
i klasycznych metodach stosowanych in fossilio, in vivo oraz in silico. Mikroskamieniałości organizmów jednokomórkowych (bruzdnice i otwornice) są stosowane jako narzędzia do rekonstrukcji paleośrodowiskowych. Część badań oparta jest na aktualiźmie wykorzystywanym do poznania mechanizmów morfogenetycznych i biomineralizacyjnych u otwornic. Aparatura badawcza jest przeznaczona do hodowli, obserwacji i prowadzenia eksperymentów na żywych otwornicach. Badania in silico oparte są na modelowaniu systemu ziemskiego (geosystemu) stosowanego do symulacji procesów paleoklimatycznych
i paleoceanograficznych. Zespół prowadzi również współpracę z informatykami w celu wdrożenia modeli morfogenetycznych
i środowiskowych, które będę służyć do testowania wyników badań empirycznych.

 

                                                                

 

                                                                                                                               (Tyszka et al. 2019)


Badania

 1. Mikropaleontologiczne wskaźniki paleośrodowiska
 2. Morfogeneza i biomineralizacja otwornic
 3. Modelowanie wieloskalowe otwornic
 4. Modelowanie systemu ziemskiego

Personel

Skład zespołu:

 1. mgr Jan Goleń - technik
 2. dr Agata Jarzynka-  specjalista ds. badaw.- techn.
 3. mgr Karolina Kobos - technik
 4. mgr Igor Niezgodzki - asystent
 5. dr Wiesława Radmacher - asystent
 6.  dr hab. Jarosław Tyszka - profesor Polskiej Akademii Nauk

Pracownie

 1. Aktualistyczna Pracownia Eksperymentalna
 2. Pracownia Modelowania Komputerowego