BIP strona główna
English version
Bone-bearing Keuper
of the Upper Silesia
Muzeum Geologiczne Muzeum
Geologiczne ING PANINSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK
     ul. Twarda 51/55
     00-818 Warszawa

tel.: (48-22) 6978-700
fax: (48-22) 620-62-23
e-mail: ingpan@twarda.pan.pl 
www: http://www.ing.pan.pl

Zapraszamy do udziału w konferencji
Early Earth and ExoEarths: origin and evolution of life!


Instytut Nauk Geologicznych PAN i Life-ORIGINS COST Action zaprasza do wzięcia udziału w konferencji Early Earth and ExoEarths: origin and evolution of life, która odbędzie się w dniach 3‑7.04.2017 r. w Warszawie.Instytut Nauk Geologicznych należy do Wydziału III - Nauk ścisłych i nauk o Ziemi Polskiej Akademii Nauk.


ING PAN (rok założenia 1956) jest instytutem naukowym specjalizującym się w badaniach wieku skał i minerałów oraz ich genezy, odtwarzaniu ewolucji orogenów, rekonstrukcji środowiska geologicznego ze szczególnym uwzględnieniem metod geochemii izotopów, mineralogii, petrologii, sedymentologii, tektoniki, stratygrafii i hydrogeologii. Celem naszych badań jest lepsze zrozumienie geosytemu i wykorzystanie tej wiedzy dla potrzeb nowoczesnego społeczeństwa.


Siedzibą Instytutu jest Warszawa.  W budynku przy ulicy Twardej 51/55 znajduje się Dyrekcja i  ogólne Działy administracyjno-finansowe Instytutu.

Jednostkami naukowymi Instytutu są Ośrodki Badawcze w Krakowie, Warszawie i Wrocławiu oraz Studium Doktoranckie.   Przy Ośrodkach Badawczych znajdują się jednostki pomocnicze, jak laboratoria, biblioteki, muzeum oraz działy administracyjno - finansowe.

Kraków, Senacka 1 Warszawa, Twarda 51/55 Wrocław, Podwale 75
Centrum Badań Ziemi i Planet
Studia Geologica Polonica
GEOLOGIA SUDETICA
Annales Societatis Geologorum Poloniae
Studia Quaternaria

Redakcja (Webdesign) © 2003-2017  Instytut Nauk Geologicznych PAN