BIP strona główna
English version

HR logo

Bone-bearing Keuper
of the Upper Silesia
Muzeum Geologiczne Muzeum
Geologiczne ING PAN

INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK
     ul. Twarda 51/55
     00-818 Warszawa

tel.: (48-22) 6978-700
fax: (48-22) 620-62-23
e-mail: ingpan@twarda.pan.pl 
www: http://www.ing.pan.pl





Zapraszamy do udziału w Climathonie!

Instytut Nauk Geologicznych PAN i Climate-KIC zaprasza do wzięcia udziału w 24 godzinnym Climathonie Warszawa, który odbędzie się 28 października 2016 roku. Climathon to ogólnoświatowa (organizowana w ponad 120 miastach świata) akcja poświęcona kwestii zmian klimatycznych w aspekcie zrównoważonej mobilności: rozwoju transportu publicznego, rowerowego i rzecznego.

Wspólnie z aktywistami na całym świecie postaramy się sprostać wyzwaniom, jakie niosą współczesne miasta. Opracujemy rozwiązania i pomysły, które mogą być zrealizowane w naszym mieście i ułatwią nam życie.

Rejestracja uczestników trwa do 26 października 2016 r.


Instytut Nauk Geologicznych należy do Wydziału III - Nauk ścisłych i nauk o Ziemi Polskiej Akademii Nauk.

ING PAN (rok założenia 1956) jest instytutem naukowym specjalizującym się w badaniach wieku skał i minerałów oraz ich genezy, odtwarzaniu ewolucji orogenów, rekonstrukcji środowiska geologicznego ze szczególnym uwzględnieniem metod geochemii izotopów, mineralogii, petrologii, sedymentologii, tektoniki, stratygrafii i hydrogeologii. Celem naszych badań jest lepsze zrozumienie geosytemu i wykorzystanie tej wiedzy dla potrzeb nowoczesnego społeczeństwa.

Siedzibą Instytutu jest Warszawa.  W budynku przy ulicy Twardej 51/55 znajduje się Dyrekcja i  ogólne Działy administracyjno-finansowe Instytutu.
Jednostkami naukowymi Instytutu są Ośrodki Badawcze w Krakowie, Warszawie i Wrocławiu oraz Studium Doktoranckie.   Przy Ośrodkach Badawczych znajdują się jednostki pomocnicze, jak laboratoria, biblioteki, muzeum oraz działy administracyjno - finansowe.
Kraków, Senacka 1 Warszawa, Twarda 51/55 Wrocław, Podwale 75
Centrum Badań Ziemi i Planet
Studia Geologica Polonica
GEOLOGIA SUDETICA
Annales Societatis Geologorum Poloniae
Studia Quaternaria

Redakcja (Webdesign) © 2003-2016  Instytut Nauk Geologicznych PAN