BIP strona główna
English version

Bone-bearing Keuper
of the Upper Silesia


HR logo
Muzeum Geologiczne Muzeum
Geologiczne ING PAN

INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK
     ul. Twarda 51/55
     00-818 Warszawa

tel.: (48-22) 6978-700
fax: (48-22) 620-62-23
e-mail: ingpan@twarda.pan.pl 
www: http://www.ing.pan.pl


Instytut Nauk Geologicznych należy do Wydziału III - Nauk ścisłych i nauk o Ziemi Polskiej Akademii Nauk.

ING PAN (rok założenia 1956) jest instytutem naukowym specjalizującym się w badaniach wieku skał i minerałów oraz ich genezy, odtwarzaniu ewolucji orogenów, rekonstrukcji środowiska geologicznego ze szczególnym uwzględnieniem metod geochemii izotopów, mineralogii, petrologii, sedymentologii, tektoniki, stratygrafii i hydrogeologii. Celem naszych badań jest lepsze zrozumienie geosytemu i wykorzystanie tej wiedzy dla potrzeb nowoczesnego społeczeństwa.

Piaskowiec turbidytowy laminowany prądowo i zaburzony konwolutnie. Warstwy magurskie, Karpaty Brachysira brebissonii - okrzemka. Fotografia ze skaningowego mikroskopu elektronowego (JEOL-JSM840A) Mikrofotografia amfibolitu z porfiroblastyczną hornblendą. Darnków, Góry Orlickie, Sudety Hornsundtind (1431 m npm) widziany z masywu Midiflellet - góry zbudowane z ordowickich formacji węglanowych. Sörkappland, Spitsbergen

Siedzibą Instytutu jest Warszawa.  W budynku przy ulicy Twardej 51/55 znajduje się Dyrekcja i  ogólne Działy administracyjno-finansowe Instytutu.
Jednostkami naukowymi Instytutu są Ośrodki Badawcze w Krakowie, Warszawie i Wrocławiu oraz Studium Doktoranckie.   Przy Ośrodkach Badawczych znajdują się jednostki pomocnicze, jak laboratoria, biblioteki, muzeum oraz działy administracyjno - finansowe.Kraków, Senacka 1 Warszawa, Twarda 51/55 Wrocław, Podwale 75


W dniu 16 lipca zmarł w wieku 85 lat

Śp
dr Ryszard Michniak
geolog

pracownik naukowy, związany przez niemal całe życie
zawodowe z naszym Instytutem,
petrograf prekambryjskich i kambryjskich skał osadowych,
wybitny specjalista w dziedzinie krzemieni,
oddany społecznik, pasjonat żeglarstwa.

Był Człowiekiem obdarzonym poczuciem humoru, pogodą
ducha, życzliwością, wspaniałym kolegą i współpracownikiem.
Przechodząc na emeryturę w 1997r. w podaniu o rozwiązaniu
umowy o prace napisał: "Pracę swoją w Instytucie Nauk
Geologicznych PAN odbierałem zawsze jako wielkie
wyróżnienie, a czterdziestoletnią współpracę z ludźmi
tworzącymi tą placówkę jako zaszczyt i szczęśliwy uśmiech losu."

Teraz my dziękujemy, że mieliśmy taki zaszczyt.

Z wielkim żalem żegnamy Pana Ryszarda.


Centrum Badań Ziemi i Planet
Studia Geologica Polonica
GEOLOGIA SUDETICA
Annales Societatis Geologorum Poloniae
Studia Quaternaria

Redakcja (Webdesign) © 2003-2016  Instytut Nauk Geologicznych PAN