GEOPLANET

Szkoła doktorska

Uprzejmie zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów III stopnia w szkole Geoplanet współprowadzonej przez ING PAN.

Więcej informacji

Instytut Nauk Geologicznych
Polskiej Akademii Nauk

Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk należy do Wydziału III - Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN.

ING PAN (rok założenia 1956) jest instytutem naukowym specjalizującym się w badaniach wieku skał i minerałów oraz ich genezy, odtwarzaniu ewolucji orogenów, rekonstrukcji środowiska geologicznego ze szczególnym uwzględnieniem metod geochemii izotopów, mineralogii, petrologii, sedymentologii, tektoniki, stratygrafii i hydrogeologii oraz paleontologii. Celem naszych badań jest lepsze zrozumienie geosytemu i wykorzystanie tej wiedzy dla potrzeb nowoczesnego społeczeństwa.

Siedzibą ING PAN jest Warszawa a na cały instytut składają się zespoły badawcze i aparatura skupione w trzech badawczych ośrodkach: 
w Krakowie, w Warszawie i we Wrocławiu.

Ostatnie publikacje

AutorzyBartosz Budzyń, Jiří Sláma
Rok2019
TytułPartial resetting of U–Pb ages during experimental fluid-induced re-equilibration of xenotime
CzasopismoLithos, vol. 346-347,
DOI10.1016/j.lithos.2019.105163
AutorzyPaszkowski M., Budzyń B., Mazur S., Sláma J., Shumlyanskyy L., Środoń J., Dhuime B., Kędzior A., Liivamägi S., Pisarzowska A.
Rok2019
Tytuł Detrital zircon U-Pb and Hf constraints on provenance and timing of deposition of the Mesoproterozoic to Cambrian sedimentary cover of the East European Craton, Belarus
CzasopismoPrecambrian Research Volume 331
AutorzyKołtonik K., Isaacson P., Pisarzowska A., Paszkowski M., Augustsson C., Szczerba M., Slama J., Budzyń B., Stachacz M., Krawczyński W.
Rok2019
TytułProvenance of upper Paleozoic siliciclastics rocks from two high-latitude glacially influenced intervals in Bolivia
CzasopismoJournal of South American Earth Sciences, Volume 92, June 2019, Pages 12-31
AutorzyAlberti M., Arabas A., Fürsich F. T., Andersen N., Ziółkowski P.
Rok2019
TytułThe Middle to Upper Jurassic stable isotope record of Madagascar: linking temperature changes with plate tectonics during the break-up of Gondwana
CzasopismoGondwana Research, 73,1-15.

Projekty i partnerstwo