Nowy spektrometr LA ICP-MS w ośrodku w Warszawie


W piątek w dniu 13.12.2019 w Instytucie Nauk Geologicznych PAN w Ośrodku w Warszawie stanął nowy spektrometr LA ICP-MS. Spektrometr Attom ES jest szczególnie odpowiedni do precyzyjnej analizy stosunku izotopowego i pierwiastków śladowych (ppb) w materiałach stałych i płynnych. W tym momencie trwają prace instalacyjne.

Więcej informacji wkrótce!

Kila zdjęć naszego nowego urządzenia: