KONFERENCJE WSPÓŁORGANIZOWANE PRZEZ INSTYTUT W ROKU 2008


 • I Polski Kongres Geologiczny - Kraków 2008
  26 - 28 czerwca
 • I Konferencja "Regionalizacja tektoniczna Polski", Warszawa, 28.05.2008
 • Posiedzenia Naukowe Oddziału Krakowskiego PTG
  ING UJ, Kraków 
 • Ichnia 2008 - Second International Congress on Ichnology, Kraków, 1-5.09.2008
  Wystawa "Fossil Art" - Muzeum Geologiczne ING PAN w Krakowie 
 • International Workshop on Agglutinated Foraminifera, Cluj-Napoca, Rumunia, 7-13.09.2008