• Lecture by Professor Maria Triantaphyllou in IGS PAS Kraków Research Centre on 29.05.2019 12:00 p.m.

  We kindly invite to attend the lecture entitled „The Middle Miocene Transition and the warm Pliocene interval in the eastern Mediterranean: evidence in the sedimentary record”

  more

 • Seminarium fizyki kosmicznej

  Seminaria w Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie w ramach  współpracy Instytutu Nauk Geologicznych PAN z jednostkami tworzącymi Centrum Badań Ziemi i Planet (GEOPLANET).

  S E M I N A R I A w CBK  PAN

  Uprzejmie zapraszamy  na seminarium fizyki kosmicznej w czwartek 16 maja  2019, 
  o godz. 14:00 w sali im. prof. Stefana Piotrowskiego na II p. :

  dr inż. Paweł Zagórski (AGH)

  „Walidacja robotów kosmicznych w warunkach neutralnej pływalności”

  --------------------------------------------------------------------------------
  Program seminarium do końca semestru wiosennego 2019:

  23 maja 2019
  dr Natalia Zalewska, Jan Kotlarz (Instytut Lotnictwa)
  „Symulacje numeryczne procesów kriowulkanicznych   jako narzędzie projektowania kamery wielospektralnej w misji Enceladus Orbiter"

  30 maja 2019
  dr inż. Fatina Liliana Basmadji
  „Stanowisko testowe  w CBK do walidacji algorytmów sterowania robotem kosmicznym”

  6 czerwca 2019
  dr Anna Wawrzaszek
  „Multifraktalna i intermitentna natura turbulencji na podstawie  pomiarów sondy Ulysses”

  13 czerwca 2019
  dr inż. Paweł Lejba
  „Obserwacje laserowe śmieci kosmicznych”

  more

 • Łukasz Kruszewski (Instytut Nauk Geologicznych PAN)

   

  more

 • (1)P. Krzywiec, (1)M. Kufrasa, (2)P. Poprawa, (3)P. Pomianowski, (3)M. Łukaszewski, (1)A. Stachowska, (1)S. Mazur, (1)Ł. Słonka

  (1Instytut Nauk Geologicznych PAN; 2Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH; 3Geofizyka Toruń)
  Nowy model ewolucji tektonostratygraficznej Basenu Wewnętrznego (Interior Basin), Gabon oparty o reinterpretację danych sejsmicznych - wnioski co do wczesnych etapów otwierania centralnej części Atlantyku

  Warszawa
  Twarda 51/55
  12.00

  more

 • Maria Triantaphyllou (National and Kapodistrian University of Athens, Faculty of Geology and Geoenvironment)

  Paleoclimate, environmental and oceanographic changes in the Aegean Sea and the eastern Mediterranean during the Late Cenozoic

  Kraków
  Senacka 1
  13.00

  more