Śp. prof. dr hab. Andrzej Wiewióra


Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 11 lipca 2020 r. zmarł w wieku 86 lat

śp. prof. dr hab. Andrzej Wiewióra, emerytowany profesor Instytutu Nauk

Geologicznych PAN.