Śp. dr Tadeusz Wysoczański-Minkowicz


Ze smutkiem zawiadamiamy, że w wieku 87 lat zmarł Ś†P dr Tadeusz Wysoczański-Minkowicz, specjalista w dziedzinie geologii czwartorzędu.

 

Wspomnienie

 

Uroczystości pogrzebowe śp. Tadeusza Wysoczańskiego - Minkowicza rozpoczną się 14 listopada 2019 r. o godzinie 10:30 
w kościele murowanym przy Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie.