dr inż. Mateusz Kufrasa

Obszar zainteresowań: 
geologia strukturalna, tektonika, bilansowanie przekrojów geologicznych, interpretacja sejsmiczna, modelowania strukturalne, analiza pól potencjalnych

Adres:
Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk (ING PAN)
Ośrodek Badawczy w Warszawie 
Twarda 51/55, 00-818 Warszawa, Poland

Stanowisko: Asystent

Tel.:   48-22 69-78-713 
E-mail:  mateusz.kufrasa@twarda.pan.pl

profil ResearchGate >>

 


Stopnie naukowe

2021 – doktor

Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk
Tytuł pracy doktorskiej
: Model dewońsko-karbońskiej ewolucji tektonicznej basenu lubelskiego w oparciu o analizę danych sejsmicznych i pól potencjalnych oraz bilansowanie przekrojów geologicznych
Promotorzy: dr hab. inż. Piotr Krzywiec, prof. PAN, prof. dr hab. Stanisław Mazur

2013 – magister, Górnictwo i Geologia (specjalność: Kartografia Geologiczna)

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Tytuł pracy magisterskiej
: Analiza drobnych struktur tektonicznych płaszczowiny magurskiej w rejonie Szczawy.
Promotorzy: prof. dr hab. Witold Zuchiewicz, dr hab. Andrzej Konon

2012 – inżynier, Górnictwo i Geologia

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Tytuł projektu inżynierskiego: Spękania ciosowe a topolineamenty brzeżnej części Karpat Fliszowych na południe od Tarnowa. 
Promotor: prof. dr hab. Witold Zuchiewicz

Kariera zawodowa

2018 – asystent, Instytut Nauk Geologicznych, Polska Akademia Nauk
2013 – technik, Instytut Nauk Geologicznych, Polska Akademia Nauk

Publikacje

 • KRZYWIEC, P., KUFRASA, M., POPRAWA, P., MAZUR, S., KOPERSKA, M., ŚLEMP, P., 2022. Together but separate: decoupled Variscan (late Carboniferous) and Alpine (Late Cretaceous–Paleogene) inversion tectonics in NW Poland. Solid Earth 13: 639–658. Doi: https://doi.org/10.5194/se-2021-105
 • KUFRASA, M., KRZYWIEC, P., 2022. Impact of mechanical stratification on the structural style of the Lublin Basin, SE Poland: results of seismic interpretation and implications for quantification of deformation within the frontal parts of thin-skinned fold-and-thrust belts. International Journal of Earth Sciences 111: 659-673. Doi: https://doi.org/10.1007/s00531-021-02140-7
 • KUFRASA, M., KRZYWIEC, P., GĄGAŁA, Ł., MAZUR, S., MIKOŁAJCZAK, M., 2020. Sequence of deformation at the front of an orogen: Lublin Basin case study (Poland). Journal of Structural Geology 141: 104211. Doi: 
  https://doi.org/10.1016/j.jsg.2020.104211
 • KUFRASA, M., STYPA, A., KRZYWIEC, P., SŁONKA, Ł., 2019. Late Carboniferous thin-skinned deformation in the Lublin Basin, SE Poland: Results of combined seismic data interpretation, structural restoration and subsidence analysis. Annales Societatis Geologorum Poloniae  89: 175-194. Doi: https://doi.org/10.14241/asgp.2019.09
 • KUFRASA, M., SŁONKA, Ł., KRZYWIEC, P., DZWINEL, K. & ZACHARSKI, J., 2018. Fracture pattern of the Lower Paleozoic sedimentary cover in the Lublin Basin of southeastern Poland derived from seismic attribute analysis and structural restoration. Interpretation 6: SH73-SH89. Doi: https://doi.org/10.1190/INT-2017-0235.1
 • MAZUR, S., GĄGAŁA, Ł., KUFRASA, M. & Krzywiec, P., 2018. Application of two-dimensional gravity models as input parameters to balanced cross-sections across the margin of the East European Craton in SE Poland. Journal of Structural Geology 116: 223-233. Doi: https://doi.org/10.1016/j.jsg.2018.05.013
 • KRZYWIEC, P., GĄGAŁA, Ł., MAZUR, S., SŁONKA, Ł. & KUFRASA, M., MALINOWSKI, M., PIETSCH, K. & GOLONKA, J., 2017. Variscan deformation along the Teisseyre-Tornquist Zone in SE Poland: Thick-skinned structural inheritance or thin-skinned thrusting? Tectonophysics 718: 83-91. Doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.tecto.2017.06.008
 • KRZYWIEC, P., MAZUR, S., GĄGAŁA, Ł. & KUFRASA, M., LEWANDOWSKI, M., MALINOWSKI, M. & BUFFENMYER, V., 2017. Late Carboniferous thin-skinned compressional deformation above the SW edge of the East European craton as revealed by seismic reflection and potential field data - Correlations with the Variscides and the Appalachians. The Geological Society of America Memoir 213: 353-372. Doi: https://doi.org/10.1130/2017.1213(14)
 • KUFRASA, M., KRZYWIEC, P. & SŁONKA, Ł., 2017. Model paleozoicznej ewolucji tektonicznej SE Polski (blok radomsko-kraśnicki i basen lubelski) w oparciu o wyniki interpretacji danych sejsmicznych. In: Golonka, J. & Bębenek, S. (eds), Opracowanie map zasięgu, biostratygrafia utworów dolnego paleozoiku oraz analiza ewolucji tektonicznej przykrawędziowej strefy platformy wschodnioeuropejskiej dla oceny rozmieszczenia niekonwencjonalnych złóż węglowodorów, pp. 337-355. Arka, Cieszyn (in Polish).

 • STYPA, A., KRZYWIEC, P., KUFRASA, M. & SŁONKA, Ł., 2017. Analiza krzywych subsydencji tektonicznej na obszarze basenu lubelskiego. In: Golonka, J. & Bębenek, S. (eds), Opracowanie map zasięgu, biostratygrafia utworów dolnego paleozoiku oraz analiza ewolucji tektonicznej przykrawędziowej strefy platformy wschodnioeuropejskiej dla oceny rozmieszczenia niekonwencjonalnych złóż węglowodorów, pp. 372-380. Arka, Cieszyn (in Polish).

Abstrakty konferencyjne

 • KRZYWIEC, P., GĄGAŁA, Ł., MAZUR, S., KUFRASA, M., ŻABA, J. & GAIDZIK, K., 2018. Deep seismic reflection profiles in SE Poland reveal a Variscan thin-skinned fold-and-thrust belt encroaching the East European Craton. Egu General Assembly 8th-13rd April 2018, Vienna. 
 • KRZYWIEC P., KUFRASA M., GĄGAŁA Ł., MAZUR S. & SŁONKA Ł.,2018. Variscan (late Carboniferous) tectonics of the SE Lublin Basin.16th Meeting of Central European Tectonic Groups 18th-21st April 2018, Rytro.
 • KRZYWIEC, P., KUFRASA, M., POPRAWA, P., POMIANOWSKI, P., ŁUKASZEWSKI, M., MAZUR, S. & SŁONKA, Ł., 2018. New tectonostratigraphic model of the Interior Basin, onshore Gabon, based on reinterpreted seismic data, or how the Central Atlantic was opened. 18th International SEISMIX Symposium Seismology between the Poles 17th-22nd June 2018, Cracow.
 • KRZYWIEC, P., KUFRASA, M., STACHOWSKA, A. & STYPA, A., 2018. Neoproterozoiczna, paleozoiczna i meozoiczna ewolucja tektoniczna basenu podlasko-lubelskiego: nowe wyniki interpretacji danych sejsmicznych. LXXXVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego 2nd-5th Spetember 2018, Łuków (in Polish).
 • KRZYWIEC, P., STACHOWSKA, A., KUFRASA, M. & SŁONKA, Ł., 2018. Miocene evaporites of the Carpathian foredeep basin and their role in compressional tectonics - 250 years perspective. Penrose Conference on Advances in salt tectonics: observations, applications, and perspectives – in honor of Martin P.A. Jackson 11st-16th February 2018, Ein Boqeq.
 • KRZYWIEC, P., STACHOWSKA, A., STYPA, A., SŁONKA, Ł. & KUFRASA M., 2018. On Mesozoic regional uplifts in SE and N Poland – insight from regional seismic data. 18th International SEISMIX Symposium Seismology between the Poles 17th-22nd June 2018, Cracow.
 • KUFRASA, M., KRZYWIEC, P. & STYPA, A., 2018. Porównanie stylu późnokarbońskich deformacji naskórkowych w centralnej i południowo-wschodniej części basenu lubelskiego: wyniki interpretacji sejsmicznej i restoracji strukturalnej. LXXXVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego 2nd-5th Spetember 2018, Łuków (in Polish).
 • KUFRASA, M., SŁONKA, Ł. & KRZYWIEC, P., 2018. Late Paleozoic fracture system in the Lublin Basin: results of seismic attribute analysis and fracture modeling. 16th Meeting of Central European Tectonic Groups 18th-21st April 2018, Rytro.
 • KUFRASA, M., SŁONKA, Ł. & KRZYWIEC, P., 2018. Late Carboniferous fracture system in NE part of the Lublin Basin (Poland): results of seismic attribute analysis and fracture modeling. 17th TSK Meeting 19th-25th March 2018, Jena. 
 • KUFRASA, M., SŁONKA, Ł. & KRZYWIEC, P., 2018. Subseismic-scale fracture system in Carboniferous strata of the Lublin Basin (Poland): results of seismic enhancement and interpretation. 16th Meeting of Central European Tectonic Groups 18th-21st April 2018, Rytro.
 • STYPA, A., KUFRASA, M., SŁONKA, Ł. & KRZYWIEC, P., 2018. Application of backstripping and subsidence analysis in paleothickness reconstruction: case study from the Lublin Basin (Poland) and potential sources of uncertainty. 17th TSK Meeting 19th-25th March 2018, Jena. 
 • STYPA, A., STACHOWSKA, A., KOZŁOWSKI, W., KRZYWIEC, P. & KUFRASA, M.,2018. Paleozoic evolution of the Baltic Basin - preliminary results based on integrated seismic data interpretation and subsidence analysis. 17th TSK Meeting 19th-25th March 2018, Jena. 
 • KUFRASA, M., MIKOŁAJCZAK, M., MAZUR, S. & KRZYWIEC, P., 2017. Variscan thin-skinned deformation in the Lublin Basin (Poland) – results of gravity field analysis and cross-section balancing. 15th Meeting of the Central European Tectonic Studies Groups (CETeG) 5th-8th April 2017, Zánka. 
 • KUFRASA, M., SŁONKA, Ł. & KRZYWIEC, P., 2017. Combined seismic attribute analysis and structural restoration as effective tool for prediction of fault geometry at depth and fracture system modeling: case study from the Lublin Basin (SE Poland). AAPG International Conference and Exhibition 15th-18th October 2017, London.
 • STYPA, A., KUFRASA, M. & KRZYWIEC, P., 2017. Combination of cross-section balancing and subsidence analysis as a key to viable structural model of the late Paleozoic Małochwiej anticline (Lublin Basin, SE Poland). AAPG International Conference and Exhibition 15th-18th October 2017, London.
 • KRZYWIEC, P., KUFRASA, M., PIETSCH, K., GOLONKA, J., STEFANIUK, M. & MAĆKOWSKI, T., 2016. New model of the tectono-sedimentary evolution of the lower Paleozoic basin developed above the east European Craton in Poland and its bearing on the petroleum system. AAPG International Conference and Exhibition 3rd-6th April 2016, Barcelona.
 • KRZYWIEC, P., MAZUR, S., GĄGAŁA, Ł., MALINOWSKI, M., KUFRASA, M., SŁONKA, Ł., LEWANDOWSKI, M., BUFFENMYER, V., PIETSCH, K., GOLONKA, J. & KUROVETS, I., 2016. Late Paleozoic crustal-scale wrenching or thin-skinned thrusting in SE Poland and W Ukraine? SEISMIX 2016 15th-20th May 2016, Aviemore.
 • KRZYWIEC, P., MAZUR, S., GĄGAŁA, Ł., MALINOWSKI, M., KUFRASA, M., SŁONKA, Ł., LEWANDOWSKI, M., BUFFENMYER, V., PIETSCH, K., GOLONKA, J. & KUROVETS, I., 2016. Late Paleozoic crustal-scale wrenching or thin-skinned thrusting in SE Poland and W Ukraine? AAPG European Regional Conference & Exhibition 19th-20th May 2016, Bucharest. 
 • KUFRASA, M. & KRZYWIEC, P., 2016. Structure of the Kock Fault Zone (KFZ) as a result of interference of different folding mechanisms. 14th Meeting of the Central European Tectonic Studies Groups (CETeG) 28th April-1st May 2016, Predná Hora.
 • KRZYWIEC, P., MALINOWSKI, M., MAIO, F., ROSOWSKI, T., MULINSKA, M., ROWAN, M. G., SLONKA. L., KUFRASA, M., CYZ, M. & GORSZCZYK, A., 2015. Control of Salt Tectonics on Mesozoic Unconventional Petroleum System of the Central Mid-Polish Trough. AAPG Annual Convention & Exhibition 31st May-5th June 2015, Denver.
 • KRZYWIEC, P., MAZUR, S., GĄGAŁA, Ł., KUFRASA, M., BUFFENMYER, V. & KUROVETS, I., 2015. Structure and tectonic evolution of the Lower Paleozoic shales of the SW edge of the East European Craton in SE Poland and W Ukraine – regional comparison. AAPG European Regional Conference & Exhibition 18th-20th May 2015, Lisbon.
 • KRZYWIEC, P., MAZUR, S., GĄGAŁA, Ł., KUFRASA, M., HATCHER R. D., BUFFENMYER, V. & KUROVETS, I., 2015. The eastern extent of the Variscan belt in SE Poland and W Ukraine revisited. EGU General Assembly 2015 12th-17th April 2015, Vienna.
 • KRZYWIEC, P., PIETSCH, K., GOLONKA, J., MARZEC, P. & KUFRASA, M., 2015. Tectonics of the Lublin Basin and its impact on shale gas potential – results of seismic data interpretation. AAPG European Regional Conference & Exhibition 18th-20th May 2015, Lisbon.
 • KRZYWIEC, P., ROWAN, M. G., MAĆKOWSKI, T., GÓRECKI, W., SŁONKA, Ł. & KUFRASA, M., 2015. Mesozoic salt tectonics of the Mid-Polish Trough and its control on potential unconventional hydrocarbon system. AAPG European Regional Conference & Exhibition 18th-20th May 2015, Lisbon.
 • KRZYWIEC, P., SŁONKA, Ł., MALINOWSKI, M., STYPA, A., MAIO, F., ROSOWSKI, T., MULIŃSKA, M., ROWAN, M., KUFRASA, M., CYZ, M. & GÓRSZCZYK, A., 2015. Salt tectonics versus Mesozoic sedimentation in central Mid-Polish Trough – results of integrated geological-geophysical study. 31st IAS Meeting of Sedimentology 22nd-25th June 2015, Cracow.
 • KUFRASA M. & KRZYWIEC P., 2015. New structural model of the Kock Fault Zone (Lublin Basin, SE Poland). 13th Meeting of the Central European Tectonic Studies Groups (CETeG) 23rd-24th April 2015, Kadaň.
 • KRZYWIEC, P., MAZUR, S., MALINOWSKI, M., BUFFENMYER, V., KUFRASA, M., GĄGAŁA, Ł. & LEWANDOWSKI, M., 2015. Advancements in recognition of the structure and Phanerozoic tectono-sedimentary evolution of the East European Craton in Poland revealed by recent regional seismic data. GSA Annual Meeting 1st-4th November 2015, Maryland.
 • STACHOWSKA, A., SŁONKA, Ł., KRZYWIEC, P., WYSOCKA, A., JARZYNA, J., KRAKOWSKA, P., PUSKARCZYK, E., WAWRZYNIAK-GUZ, K. & KUFRASA, M., 2015. Late Cretaceous tectonics vs. sedimentation within the Miechów Trough (SE Poland), or how inversion of the Alpine foreland shaped local depositional systems. 31st IAS Meeting of Sedimentology 22nd-25th June 2015, Cracow.
 • KRZYWIEC P., MALINOWSKI M.; MAIO F., ROSOWSKI T., MULIŃSKA M., PLECH M., KUFRASA M., SŁONKA Ł., CYZ M. & GORSZCZYK A., 2014. Salt tectonics within the central Mid-Polish Trough and its control on unconventional petroleum system. Report on American Association of Petroleum Geologists European Regional Conference and Exhibition 13rd -15th May 2014, Barcelona.
 • KRZYWIEC, P., MALINOWSKI, M., MAIO, F., ROSOWSKI, T., MULIŃSKA, M., PLECH, M., SŁONKA, Ł., KUFRASA, M., CYZ, M. & GORSZCZYK, A., 2014. Salt Tectonics and Mesozoic Petroleum System of the Central Mid-Polish Trough. AAPG International Conference & Exhibition 14th-17th September 2014, Istanbul.
 • KRZYWIEC, P., MALINOWSKI, M., MAZUR, S., BUFFENMYER, V., LEWANDOWSKI, M., SŁONKA, Ł. & KUFRASA, M., 2014. Structure and evolution of the Lower Paleozoic basin developed above the East European Craton in Poland: new insight from regional high-effort seismic reflection data. GeoShale 2014: Recent Advances in Geology of Fine-Grained Sediments 24th-26th September 2014, Warsaw.
 • KRZYWIEC, P., MALINOWSKI, M., MAIO, F., ROSOWSKI, T., MULIŃSKA, M., PLECH, M., KUFRASA, M., SŁONKA, Ł., CYZ, M. & GORSZCZYK, A., 2014. Salt tectonics within the central Mid-Polish Trough and its control on unconventional petroleum system. GeoShale 2014: Recent Advances in Geology of Fine-Grained Sediments 24th-26th September 2014, Warsaw.
 • KRZYWIEC, P., MAZUR, S., MALINOWSKI, M., BUFFENMYER, V., LEWANDOWSKI, M. & KUFRASA, M., 2014. Structure of the East European Craton in Poland revealed by high-effort seismic reflection data (Poland SPAN project). 10thworkshop of the International Lithosphere Program ILP-Task Force on Sedimentary Basins 16th-20th November 2014, Jeddah.
 • KUFRASA M., GĄGAŁA Ł. & KRZYWIEC P., 2014. Two-wavelength folding in the Lublin Basin (Central Poland) indicates a depth- and lithology-dependent role of the layer-parallel-shortening. 12nd Meeting of the Central European Tectonic Studies Groups (CETeG) 23rd-26th April 2014, Lądek Zdrój.