dr Agnieszka Arabas

 

Instytut Nauk Geologicznych
Polska Akademia Nauk
Ośrodek Badawczy w Krakowie
ul. Senacka 1, 31-002 Kraków,
Polska

nr telefonu: (+48) 12 3705 206 
e-mail: a.arabas@twarda.pan.pl 

ORCID ID: 0000-0001-9238-2525

 

 

 

Główne zainteresowania naukowe

paleośrodowisko, paleoklimat, paleoceanografia, obieg węgla, wskaźniki zmian temperatury i zasolenia wody morskiej

Kariera naukowa

01.2018 - obecnie, Adiunkt
ING PAN, Ośrodek Badawczy w Krakowie
Zespół Badań Geochronologiczno-Izotopowych (IzoChron)
Laboratorium Geochronologii i Geochemii Izotopów (IzoChron)

11.2017 - 08.2018 Postdoc
Wydział Geologii i Geośrodowiska, Uniwersytet Kapodistriasa w Atenach, Grecja

11.2015 - 12.2017, Asystent
ING PAN, Ośrodek Badawczy w Krakowie

05.2011 - 10.2015, Asystent
ING PAN, Ośrodek Badawczy w Warszawie

02.2010 - 05.2011, Laborant
ING PAN, Ośrodek Badawczy w Warszawie

Edukacja

2012 - 2017  -  doktorat z wyróżnieniem
Instytut Nauk Geologicznych, Polska Akademia Nauk
Tutuł rozprawy doktorskiej: "Reconstruction of the Jurassic environment of the Pieniny Klippen Basin using carbon and oxygen isotope composition of bulk carbonates and belemnite rostra"
Promotor: Dr. hab. Hubert Wierzbowski

2003 - 2008  -  studia magisterskie 
Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski 
Tytuł rozprawy: "Geneza i wiek brekcji wapiennych z kamieniołomu Wapiennik w Szaflarach (pieniński pas skałkowy)"
Promotorzy: Dr. Magdalena Sidorczuk, Dr. hab. Marcin Barski

Publikacje

Recenzowane artykuły naukowe

 • Athanasiou M., Triantaphyllou M.V., Dimiza M.D., Gogou A., Panagiotopoulos I., Arabas A., Skampa E., Kouli K., Hatzaki M., Tsiolakis E., 2021. Reconstruction of oceanographic and environmental conditions in the eastern Mediterranean (Kottafi Hill section, Cyprus Island) during the middle Miocene Climate Transition. Revue de micropaléontologie, 70: 100480.
  doi: 10.1016/j.revmic.2020.100480
   
 • DimizaM.D., Fatourou M., Arabas A., Panagiotopoulos I., Gogou A., Kouli K., Parinos C., Rousakis G., Triantaphyllou M. V., 2020. Deep-sea benthic foraminifera record of the last 1500 years in the North Aegean Trough (northeastern Mediterranean):
  A paleoclimatic reconstruction scenario. Deep–Sea Research Part II, 171: 104705. doi: 10.1016/j.dsr2.2019.104705
   
 • Alberti M., Arabas A., Fürsich F. T., Andersen N., Ziółkowski P., 2019. The Middle to Upper Jurassic stable isotope record of Madagascar: linking temperature changes with plate tectonics during the break-up of Gondwana. Gondwana Research, 73,
  1-15. doi: 10.1016/j.gr.2019.03.012
   
 • Arabas A., Schlögl J., Meister, Ch.,2017. Early Jurassic carbon and oxygen isotope records and seawater temperature variations: Insights from marine carbonate and belemnite rostra (Pieniny Klippen Belt, Carpathians). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 485, 119-135. doi: 10.1016/j.palaeo.2017.06.007
   
 • Arabas A., 2016Middle-Upper Jurassic stable isotope records and seawater temperature variations: New palaeoclimate data from marine carbonate and belemnite rostra (Pieniny Klippen Belt, Carpathians). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 446, 284-294. doi: 10.1016/j.palaeo.2016.01.033
   
 • Arabas A., Sidorczuk M., Barski M., Olszewska B., 2011. Wapiennik Breccia Member (Pieniny Klippen Belt, Poland) - new stratigraphy and origin. Geological Quarterly, 55 (1): 49-62. http://gq.pgi.gov.pl/gq/article/viewFile/7706/6235

Mapy

 • Jurewicz E., Kaczorowski J., Klimkiewicz D., Konon A., Ludwiniak M., Ozimkowski W., Rubinkiewicz J., Sobstyl A., Smigielski M., Tomaszczyk M., 2009. Mapa Osuwisk i Terenów Zagrożonych Ruchami Masowymi w skali 1:10 000, Gmina Mszana Dolna. Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy.

Projekty naukowe

08.2012 - 02.2015 Kierownik projektu
Reconstruction of the Early Jurassic Pieniny Basin environment using oxygen and carbon isotope composition of carbonates and calcite fossils
Projekt finansowany z budżetu Narodowego Centrum Nauki (2011/03/N/ST10/05518)