• Wykonanie rurki tantalowej o zadanych wymiarach

  zobacz więcej

 • Dostawa detektora nieszczelności do Ośrodka Badawczego ING PAN w Krakowie

  zobacz więcej

 • ZAKUP CERTYFIKOWAYCH MATERIAŁÓW ODNIESIENIA GLEB I OSADÓ W JEZIORNYCH.

  zobacz więcej

 • Wykonanie przy użyciu mikrosondy elektronowej analiz chemicznych minerałów oraz map WDS rozkładu pierwiastków w mikroobszarze

  zobacz więcej

 • Wykonanie analiz U-Pb i pierwiastków śladowych w minerałach akcesorycznych przy użyciu LA-ICPMS

  zobacz więcej