• „ZAKUP MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO SPEKTROMETRU HR-ICP-MS”

  zobacz więcej

 • Dostawa generatora wysokiego napięcia

  zobacz więcej

 • Zakup żywicy jonowymiennej SR-B50-S (50-100µm)

  zobacz więcej

 • Zakup pakietu oprogramowania Iolite V4 do przetwarzania danych uzyskanych w wyniku analiz prób z użyciem spektrometrii masowej z rozdzielczością czasową.

  zobacz więcej

 • Wykonanie prac badawczych (umowa o dzieło) dotyczących materiałów archeologicznych ze stanowisk epipaleolitycznych Obishir-1 i Obishir-5 w Dolinie Fergańskiej, Kirgistan.

  zobacz więcej